Prace nad Strategią Rowerową dla Gdyni

0
398

Gdynia przystąpiła do prac nad dokumentem strategicznym, dotyczącym kierunków rozwoju ruchu rowerowego do roku 2040, w celu zwiększenia ruchu rowerowego w mieście.

Dokument będzie obejmował część strategiczną, wraz z diagnozą stanu obecnego, wizją celami oraz koncepcją ruchu rowerowego do roku 2040 oraz operacyjną – planem działań aktualizowanym co 3-5 lat.

Plan Zrównoważonej Mobilności

Dokument będzie opracowany na podstawie dotychczasowych analiz, już istniejących dokumentów strategicznych Miasta, stanowiąc jednocześnie uszczegółowienie i rozwinięcie działań opisanych w Planie Zrównoważonej Mobilności związanych z obszarem ruchu rowerowego. Dokument będzie obejmował trzy główne obszary: inwestycje w infrastrukturę, usługi oraz działania promocyjne, które będą realizowane przez najbliższe lata.

Podczas prac nad dokumentem zostaną także przeprowadzone audyty dzielnic i analizy dostępności do przystanków. Na kluczowych etapach tworzenia dokumentu, m.in. przy określaniu potrzeb i identyfikacji problemów dot. ruchu rowerowego planowane są również konsultacje z mieszkańcami. Jeśli już teraz masz pomysły na zwiększenie ruchu rowerowego w Gdyni, wyślij je na adres mailowy: mobilnosc@gdynia.pl.

Strategia ma być gotowa do ostatecznej konsultacji w IV kwartale roku.

Raport: miasta dla rowerzystów 2022

Serwis centrumrowerowe.pl w połowie zeszłego roku opracował raport, w którym zebrał najnowsze dane dotyczące podstawowych zagadnień, świadczących o tym, jak i gdzie w Polsce rozwija się infrastruktura rowerowa.

Z zebranych danych wynika, że spośród największych polskich miast to w Rzeszowie jest najlepszy stosunek dróg rowerowych do wszystkich dróg publicznych w granicach administracyjnych – wynosi aż 47%. W Gdyni ta proporcja wynosi zaledwie 8 procent, choć należy zauważyć, iż na przełomie 2020 i 2021 roku długość sieci zwiększyła się z 68,4 km do 83,8 km.

Szczegóły raportu można znaleźć [ TUTAJ ].

Źródło: Referat Zrównoważonej Mobilności, centrumrowerowe.pl

Oprac. Paweł Musiał