Wsparcie dla Gdyni z UNICEF

0
278

Prawie trzydzieści dwa miliony złotych – takie wsparcie trafi do Gdyni z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Pieniądze są przeznaczone dla najmłodszych, których dotknęła wojna w Ukrainie. To zaś oznacza nie tylko małych uchodźców, ale wszystkie gdyńskie dzieci, które zmuszone są mierzyć się z nową, trudną rzeczywistością.

UNICEF, agenda ONZ, to organizacja humanitarna i rozwojowa, działająca na rzecz dzieci w ponad 190 krajach i terytoriach. Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce zostało utworzone w marcu 2022 roku, zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, aby wzmocnić krajowe, miejskie oraz lokalne systemy działające w Polsce, które dostarczają podstawowe uslugi oraz zapewniają ochronę dla rodzin i dzieci z Ukrainy. Techniczne, kadrowe oraz finansowe wsparcie UNICEF-u pomaga uzupełnić istniejące możliwości pomocy.

12 lipca br. prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu podpisali memorandum o porozumieniu pomiędzy swoimi miastami a UNICEF-em. Z ramienia UNICEF-u dokument sygnował dr Rashed Mustafa Sarwar, koordynator biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. Wsparcie dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym to główne założenie dwustronnego porozumienia.

W trakcie prac nad projektem współpracy, gdyńskiemu samorządowi zależało na tym, aby zainteresować międzynarodowych specjalistów integracyjnymi programami, które tworzymy w naszym mieście na rzecz dzieci dotkniętych przez wojnę – zarówno polskich, jak i ukraińskich. Udało się.

Spotkanie robocze rozpoczynające realizację gdyńskich projektów. Na zdjęciu wiceprezydenci Bartosz Bartoszewicz i Michał Guć, Sylwia Szumielewicz-Tobiasz, koordynator projektu, Pavel Kholod, szef oddziału UNICEF w Gdańsku i Paweł Jessa z oddziału w Gdańsku // fot. Zuzanna Kasprzyk gdynia.pl

Pierwsza transza środków przekazana przez UNICEF trafiła do tych wszystkich jednostek miejskich, które w ostatnim czasie pracowały nad badaniem potrzeb wśród najmłodszych i ich rodzin oraz – co jest niezwykle istotne – już działają na rzecz uchodźców, prowadząc programy wspierające dla osób poszkodowanych przez wojnę. Zostanie również przekazana na realizację programów integracyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych dla wszystkich młodych mieszkańców Gdyni.

Aktywności w ramach współpracy z UNICEFem mają zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców, ale również integrować ich z gdyniankami i gdynianami. To m.in. przygotowanie spójnej polityki miasta w sprawie uchodźców, działania dla dzieci, które pozbawione są opieki rodziców, pogłębione wsparcie psychologiczne, aktywności informacyjne o przygotowanym wsparciu, integrujące dzielnicowe społeczności czy rozwijające kompetencje osób pracujących z uchodźcami. Zostanie również uruchomiony punkt pierwszego kontaktu psychologicznego, programy i kampanie profilaktyczne. Na młodych uchodźców oraz ich gdyńskich kolegów i koleżanki czekają także rozwijające aktywności – np. warsztaty międzykulturowe; sportowe jak „Wgraj się” czy kontakt z wysoką kulturą dzięki rozszerzeniu oferty naszych placówek muzealnych i teatralnych. Bardzo dużo będzie się również działo w szkołach. To tam zostanie zatrudniona pomoc edukacyjna, pojawi się nowy sprzęt komputerowy dla dzieci, tablety z oprogramowaniem edukacyjnym w szkolnych bibliotekach, realizowane będą także zajęcia integracyjne i wyrównujące szanse edukacyjne jak dodatkowe godziny nauki języków czy przedmiotów ścisłych, a także programy „Szkoła otwarta”, „Akcja Zima” i „Akcja Lato” zapewniające aktywne spędzanie czasu wolnego w placówkach edukacyjnych podczas roku szkolnego, ferii i wakacji. Warto dodać, że z tych działań będą korzystać wszystkie dzieci uczące się w gdyńskich placówkach.

Programy realizowane z funduszy UNICEF będą realizowane już od października 2022 roku. Współpraca potrwa do końca sierpnia 2023 roku. O wszystkich działaniach będziemy na bieżąco informować.

Oprac. Karol Molęda