Zasad zakupu i sprzedaży węgla przez Gminę Gdynia

0
222

Informacja z 21 października dotycząca zasad zakupu i sprzedaży węgla przez gminę Gdynia:

  • Nie ma jeszcze przepisów, które umożliwiają zakup i dystrybucję węgla przez miasto. Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 20 października i skierowana do Senatu. Miasto nie ma możliwości sprzedaży węgla w tej chwili.
  • Nie wiemy, jaka będzie jakość węgla, który zostanie dostarczony samorządom przez firmy państwowe. Gmina chciałaby, aby był jak najlepszej jakości.
  • Na dziś, ustalona cena, po której mieszkańcy będą mogli kupić węgiel to 2000 zł brutto za tonę. Miasto chciałoby, aby cena obejmowała również transport węgla do domu. Obecne zapisy nie rozstrzygają tej kwestii.
  • Na jedno gospodarstwo będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla. (1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023)
  • Uprawnione do zakupu są osoby fizyczne z gospodarstw domowych, które są wpisane lub złożyły wniosek o wpis do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia br. włącznie (lub po tej dacie, w przypadku gospodarstw, które pierwszy raz zgłaszają się do bazy). Po drugie, muszą być uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.
  • Aby kupić węgiel po cenie preferencyjnej, trzeba będzie złożyć wniosek do Urzędu Miasta Gdyni.

Kiedy tylko odpowiednie przepisy wejdą w życie, poinformujemy mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla, co powinni zrobić.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Karol Molęda