Wielki Kack: wielki plac zabaw

0
912

Kolejny gdyński plac zabaw będzie przebudowany. Mowa o miejscu znajdującym się tuż przy głównym wejściu Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej.

Projekt zawierający szczegóły modernizacji jest już gotowy, a Zarząd Dróg i Zieleni właśnie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ponad 300-metrowy plac zabaw zlokalizowany jest wśród drzew. Posiada ogrodzenie z furtką oraz podjazd umożliwiający dostęp np. dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Jednak jego wyposażenie nie zachęca już uczniów do aktywności i zabawy, bowiem urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie wymagają modernizacji.

Zakres przebudowy placu ma polegać na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych, trawiastej oraz syntetycznej. Co istotne, nawierzchnie syntetyczne mają charakteryzować się barwami kontrastowymi w stosunku do nowych urządzeń zabawowych. To ważna funkcjonalność dla dzieci niedowidzących. Zgodnie z dokumentacja projektową, na fragmencie chodnika powstaną kolorowe kwadraty z prefabrykowanej masy termoplastycznej z elementami antypoślizgowymi. Będzie to kolejna przestrzeń zachęcająca do wspólnej aktywności.

Rada Dzielnicy Wielki Kack podjęła decyzję o dofinansowaniu modernizacji tego przyszkolnego placu zabaw kwotą 40 tys. złotych. Cieszymy się, że zadanie to doczeka się realizacji, bo miejsce to służy nie tylko dzieciom z SP nr 20, ale również innym młodym mieszkańcom naszej dzielnicy. Dzięki remontowi plac zyska nowoczesne i bezpieczne urządzenia, przez co będzie atrakcyjną przestrzenią spotkań i zabaw dla wszystkich – podkreśla Piotr Szpajer, przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack.

Źródło: ZDiZ

Oprac. Amelia Bielska