Wielki Kack: Studenckie pomysły

0
637

Wielki Kack to druga po Leszczynkach dzielnica, której przyjrzeli się studenci Akademii Sztuk Pięknych.

Działania odbywają w ramach projektu „Klimatyczne Dzielnice 2020-21” realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Fragment dzielnicy Wielki Kack, który analizowano w semestrze letnim, jest położony pomiędzy drogą ekspresową S6, drogą wojewódzką nr 474 (ul. Chwaszczyńska / Wielkopolska) oraz linią kolejową. Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, studenci skoncentrowali się na rozwoju miejsc rekreacji – parków, placów zabaw i połączeń pieszych głównie w okolicy Potoku Źródło Marii.

Zaprojektowali także elementy małej architektury w postaci mebli miejskich, rzeźb w przestrzeni miejskiej, a także detali, tj. mozaiki na elewacjach, które przyczynią się do poprawy jakości przestrzeni publicznych Wielkiego Kacka. Jeden z projektów, nawiązując do tradycji pielgrzymek do Źródła Marii, zakłada ustawienie wzdłuż trasy słupków z kodami QR, które umożliwią odczytanie tekstów modlitw.

Charakterystyczne dla wypracowanych koncepcji jest ujęcie zagadnień w sposób kompleksowy i kreatywny oraz próba wyeksponowania lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych. Było to możliwe dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Podobnie jak w przypadku Leszczynek, tak i w Wielkim Kacku w realizację projektu aktywnie zaangażowali się także radni dzielnicy, którzy przekazali cenne informacje oraz wskazówki do projektów.

Badania i eksperymenty artystyczne w Wielkim Kacku to ostatnie działania realizowane w projekcie „Klimatyczne Dzielnice 2020-21” na terenie Gdyni. Pomysły studentów mogą być inspiracją dla mieszkańców i skłonić ich do uatrakcyjnienia najbliższej okolicy w ramach kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego czy działań podejmowanych przez rady dzielnic. Tak więc dalsza współpraca ze studentami ASP nie jest wykluczona.

Studenckie propozycje przygotowane dla Leszczynek i Wielkiego Kacka zostaną wydane przez uczelnię w formie katalogu.

 

Oprac. Paweł Musiał