Świetne wyniki gdyńskich ósmoklasistów

0
590
Pretty young student girl studying in the university. Education conceptual image.

Poznaliśmy wyniki egzaminów uczniów klas ósmych z Gdyni. Pierwszy test w życiu gdynianie zdali doskonale na tle województwa i kraju.

Do egzaminu przystąpili ósmoklasiści z 40 gdyńskich szkół podstawowych – 1918 uczniów ze szkół publicznych i 86 uczniów ze szkół niepublicznych. Każdy z uczniów musiał podejść do trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Zdecydowanie najpopularniejszy był język angielski. I zmagania z tym językiem wypadły gdynianom świetnie ze średnim wynikiem 78% (przy 65% w województwie pomorskim i 66% w kraju). Z kolei z języka polskiego osiągnęli średni wynik 64% (przy 58% w województwie pomorskim i 60% w kraju). Najsłabiej wypadł egzamin z królowej nauk – matematyki. Gdynianie zdali ją ze średnim wynikiem 55% (przy 46% w województwie pomorskim i 47% w kraju). Część uczniów w Gdyni wybrała też język niemiecki – i tu osiągnęli średni wynik 44%.

Z analizy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego, które sprawdzały umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Dobrze też opanowali dobieranie modelu matematycznego do sytuacji praktycznej oraz znajomość funkcji językowych w angielskim.

Teraz gdyńskich absolwentów podstawówek czeka dokończenie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin przekazania zdającym zaświadczeń oraz informacji na dzień 9 lipca 2021 roku.

Oprac. Mateusz Kalinowski