SP13: O adwokatach

0
755

W klasie 7a ze Szkoły Podstawowej nr 13 pan adw. dr Łukasz Kodłubański z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku przeprowadził zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach programu „Adwokat przydaje się w życiu”.

Podczas spotkania nasz gość dzielił się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym. Jednym z celów spotkania było przybliżenie jego uczestnikom roli zawodu adwokata, ukazanie nie tylko prestiżu tego zawodu, ale także ogromnej odpowiedzialności, jaka jest z nim nierozerwalnie związana.

Podczas zajęć pokazano młodym ludziom istotę umiejętności korzystania z pomocy prawnej przeciwdziałającej m.in. wykluczeniu społecznemu. Przedstawiono elementy wiedzy z zakresu prawa cywilnego (umowy), karnego (występki i wykroczenia), autorskiego (ochrona wizerunku, naruszenie praw autorskich). Sposób przekazywanych treści oraz ich merytoryczna wartość pozwalają młodym ludziom na wzbudzenie zainteresowania własną drogą rozwoju, nie tylko edukacyjną ale także i życiową.

Źródło: fb szkoły

Oprac. Martyna Rodzik