Pustki: zmiany na ul. Pawiej

0
856

Na XVI sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo głównie dyskutowano o układzie komunikacyjnym na ul. Pawiej.

 

Radni z udziałem gości pana Andrzeja Ryńskiego, zastępcy dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni (ZDiZ) w Gdyni oraz pana Marcina Wołka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, omawiali plan zmian w układzie komunikacyjnym ul. Pawiej pomiędzy ul. Bławatną a budynkami zamykającymi jej oś – Pawia 24-24a. Celem zmian jest dostosowanie przestrzeni ulicy Pawiej do potrzeb pieszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Finalnie mieszkańcy mają zyskać poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas poruszania się na tym obszarze dzielnicy. W tym miejscu planowane jest:

– nadanie priorytetu dla pieszych – oznakowanie znakiem D-40 „strefa zamieszkania”;
– spowolnienie ruchu kołowego poprzez korektę geometrii toru jazdy samochodem tak, by kierowcy poruszali się z niewielką prędkością zygzakiem pomiędzy zatokami postojowymi (tzw. meandrowanie);
– utworzenie nowych zieleńców przylegających do istniejących drzew, ich forma ma uniemożliwić parkowanie samochodami i w efekcie zapobiegać dewastacji zieleni;
– montaż elementów małej architektury – ławki, przysiadaki, kosze na śmieci.

W kwietniu br. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni planuje przeprowadzenie konsultacji w terenie z mieszkańcami ul. Pawiej w zakresie proponowanych zmian. Mieszkańcy o terminie spotkania będą powiadomieni poprzez listowne informacje wrzucane do skrzynek pocztowych. Ciekawostka historyczną jest, że domy stojące wzdłuż ul. Pawiej „pamiętają” jeszcze czasy II wojny światowej. Zostały wzniesione w trakcie okupacji niemieckiej dla lotników Luftwaffe. Z tego powodu wyróżnia je odmienna architektura niż pozostała historyczna zabudowa Gdyni.

W dalszej części spotkania omawiano stan realizacji „Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na rok 2021”. Większość zadań z planu, zostało uchwałami Zarządu Dzielnicy przekazane do realizacji przez poszczególne jednostki gminne wraz z uruchomieniem na nie środków finansowych. W kwietniu br. planowane jest przekazanie środków na seanse kina plenerowego w dzielnicy. W okresie wakacyjnym, w zależności od sytuacji w kraju i panujących obostrzeń, na terenie Pustek Cisowskich-Demptowa przewiduje się zorganizować dwa seanse filmowe. Część dzielnicowych wydarzeń nie została jeszcze przekazana do realizacji (m.in. zawody sportowe, półkolonie letnie, festyn dzielnicowy, plenerowy teatr w dzielnicy), uzależnione jest to od sytuacji epidemicznej w kraju.

Na zakończenie sesji dyskutowano nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych w dzielnicy na lata 2019-2023. Głównym tematem rozmów było ustalenie kwoty, którą rada mogłaby przekazać jako współfinansowanie zadania pn. “Zagospodarowanie terenu przy ul. Skarbka. Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Obecnie trwają prace projektowe dot. ww. inwestycji realizowane na zlecenie Gdyńskiego Centrum Sportu.

Termin kolejnej sesji wyznaczono na dzień 21 kwietnia 2021 roku.

autor: wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy, Monika Rak

fot. fb rady

Oprac. Amelia Bielska