“Ptasia” grypa w Gdyni!

0
417

W sobotę, 27 lutego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni wydał rozporządzenie, w którym Gdynia została zakwalifikowana jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Apelujemy o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich oraz w przypadku hodowców o stosowanie się do wszystkich, szczegółowych wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. W przypadku znalezienia martwego ptaka, należy pilnie skontaktować się ze Strażą Miejską w Gdyni, dzwoniąc pod nr telefonu 986. Infolinia działa całą dobę.

Tereny najbardziej zagrożone ptasią grypą zostaną oznakowane specjalnymi tablicami. Pojawią się one przy wejściach na plażę i wjazdach do miasta, a miejskie służby będą w bezpośrednim kontakcie z hodowcami drobiu.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt:

 • zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 • zakazuje się trzymania drobiu na wolnym powietrzu;
 • zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 • zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 • zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 • zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 • nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 • nakazuje się zabezpieczyć pasze przed dostępem do dzikich ptaków;
 • nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 • nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni o każdym przypadku choroby drobiu;
 • nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywanie drobiu;
 • nakazuje się prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienna ewidencję dotyczącą spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.

Oprac. Paweł Musiał