Porozumienie w sprawie Północnej Kolei Aglomeracyjnej

0
449

Samorządowcy z Gdyni, Kosakowa i Rumi oraz przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia podpisali porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej.

 

Zawarto w nim warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja. Wśród nich znalazła się m.in.: linia kolejowa łącząca centrum Gdyni i Oksywie oraz gminę Kosakowo, a także dodatkowa funkcjonalność, która umożliwi realizację połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo. Dzięki temu inwestycja usprawni komunikację nie tylko do północnych dzielnic Gdyni, ale też do sąsiednich gmin. Jej realizacja jest niezbędna z uwagi na dynamiczny rozwój północnej części województwa pomorskiego.

To kolejny ważny krok w kierunku uruchomienia kolei na północ Gdyni, a także dalszego rozwoju gdyńskiego portu i sąsiednich gmin. W uroczystości wzięli udział: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Maciej Bąk – wiceprezes i dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Jacek Sadaj – wiceprezes i dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Marcin Kopitzki – zastępca wójta gminy Kosakowo oraz Michał Pasieczny – burmistrz Rumi.

Północna Kolej Aglomeracyjna będzie miała strategiczne znaczenie dla rozwoju północnej części województwa pomorskiego. Jej budowa jest niezbędna z kilku powodów. Chodzi m.in. o dynamiczny wzrost inwestycji mieszkaniowych realizowanych w Rumi i Kosakowie, a także o plany rozwojowe Portu Gdynia i jego Doliny Logistycznej z zapleczem w gminie Kosakowo. Inwestycja oznacza też rozwój samej Gdyni.

W podpisanym dziś dokumencie zawarto priorytetowe kierunki i warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja. Wszystkie ustalenia przekazano wcześniej firmie Multiconsult Polska, która na zlecenie PKP PLK przygotowuje dokumentację przygotowawczą projektu „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. Będzie ona podstawą do późniejszych prac nad projektem budowlanym i modernizacją linii. Wybrana koncepcja powinna zapewniać możliwie jak najłatwiejszą dostępność do przystanków oraz umożliwiać korzystanie z kolei jak największej liczbie pasażerów. To ważne dlatego, że obecnie wiele osób znacznie częściej wybiera podróż samochodem, a nie transportem publicznym.

Północna Kolej Aglomeracyjna ma w dużej mierze korzystać z już istniejącej infrastruktury w celu połączenia centrum Gdyni i dzielnic północnych. Dzięki niej poprawi się komunikacja dla mieszkańców między innymi Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów, ale też np. sąsiedniego Kosakowa czy Rumi. Poniżej prezentujemy preferowany przez sygnatariuszy porozumienia przebieg PKA.

Jeden z warunków priorytetowych to połączenie centrum Gdyni nową linią kolejową z Oksywiem. Ma ona prowadzić przez stację Gdynia Port i obsłużyć zachodnie tereny portowe i stoczniowe. A jednocześnie ominąć infrastrukturę międzynarodowej trasy kolejowej E65, która prowadzi z północy na południe Europy. W założeniach jest również to, że nowa linia nie ma też kolidować z trasą Drogi Czerwonej, którą gdyńscy samorządowcy uzgodnili z przedstawicielami Zarządu Morskiego Portu Gdynia w listopadzie 2020 roku.

Jednocześnie jeśli budowa nowej linii kolejowej przez stację Gdynia Port zostanie zrealizowana w późniejszym etapie, dopuszcza się, aby ruch tymczasowo poprowadzić liniami kolejowymi 202 lub 250 do stacji Gdynia Chylonia oraz dalej linią 723. Jednak przebieg trasy przez stację Gdynia Chylonia ma mieć charakter wyłącznie przejściowy lub uzupełniający.

Kolejny warunek priorytetowy zakłada, że centrum Gdyni powinno być też połączone z gminą Kosakowo – do zachodniej części Mostów. Przy czym będzie możliwość ewentualnego przedłużenia trasy w kierunku Półwyspu Helskiego poprzez linię 213.

W treści porozumienia znalazł się też zapis, że trasa Północnej Kolei Aglomeracyjnej powinna omijać tereny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Dokument zakłada też, że w projekcie inwestycji nie znajdą się rozwiązania, które ograniczą działalność Portu Gdynia.

Jednym z warunków jest również zapewnienie funkcjonalności, która umożliwi realizację połączeń w kierunku Słupska linią nr 228 – przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo.

Oprac. Paweł Musiał