Pora na Seniora! 🗓

0
621

Halo, czy jest z nami jakiś aktywny senior, który czeka na wyzwania? Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

 

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby po 60 roku życia, zamieszkałe w Gdyni, do wspólnego projektu, którego celem jest przy współudziale młodych wolontariuszy, zbudowanie trwałego systemu współpracy społecznej seniorów, opartego na ich umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu.

Organizatorzy pragną objąć wsparciem szczególnie osoby mało aktywne społecznie (najbardziej narażone na wykluczenie i samotność), które dzięki udziałowi w długoterminowym projekcie zintegrują się w środowisku rówieśniczym, poprzez wspólną realizację działań otworzą się na potrzeby innych i wzmocnią poczucie własnej wartości, co pozytywnie wpłynie na ich jakość życia.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, cały proces rekrutacji seniorów do projektu będzie przebiegał w formie telefonicznej. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 29 marca pod numerem telefonu sekretariatu Fundacji Gospodarczej: (58) 622-20-52, kom. 695-511-172, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na
stronie: http://fungo.com.pl/poranaseniora.html.

Oprac. Amelia Bielska

Scheduled miasto