Ośmiu wspaniałych

0
990

Zakończyła się XVI gdyńska edycja Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych młodych wolontariuszy z gdyńskich szkół.

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 są bardzo aktywnymi wolontariuszami i brali udział w konkursie od samego początku odnosząc wiele sukcesów. W dotychczasowych 16 edycjach, jakie odbyły się do 2018 roku udział wzięło 80 uczniów ZSM im. inż. Tadeusza Wendy, która to szkoła przekształciła się w obecne CKZiU Nr 1 i XII LO.

Spośród wszystkich uczniów biorących udział w dotychczasowych edycjach konkursu 21 otrzymało podziękowania od Prezydenta Miasta Gdyni za swoją działalność wolontariacką, 25 zostało wyróżnionych, a 34 otrzymało tytuł laureata. Aż siedmiu uczniów otrzymało tytuł laureata głównego, tzw. „złota ósemka” i reprezentowało Gdynię w etapie ogólnopolskim konkursu.

W b.r. szkolnym do konkursu zgłoszono 4 osoby – dwie z CKZiU Nr 1 oraz dwie z XII LO. Cała czwórka weszła do ścisłego grona laureatów: Michał Andryskowski z klasy 4BTM, Adam Kwitniowski z klasy 3AZ1, Joanna Mielewczyk z klasy 3LWP oraz Aleksandra Olszanowska z klasy 3LW. Michał Andryskowski został laureatem głównym konkursu i to On reprezentuje Gdynię w ogólnopolskich finałach konkursu „8 Wspaniałych” .

Oprac. Małgorzata Sulik
psycholog CKZiU Nr 1 i XII LO