Oddaj swój głos, zmieniaj otoczenie!

0
896

Ostatni dzień głosowania na projekty złożone przez mieszkańców w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

Tegoroczne głosowanie trwa 15 dni począwszy od poniedziałku 07 czerwca, a w puli jest 297 pomysłów mieszkanek i mieszkańców Gdyni! Wśród nich nowość: projekty zgłoszone w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wyniki poznamy do 25 czerwca!

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl na wybrane spośród 297 projektów. Wśród nich 287 to projekty dzielnicowe: 160 małe i 127 duże, dalej 6 projektów miejskich ogólnych i 4 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Projekty obejmują wszystkie dziedziny życia – inwestycje przede wszystkim, ale też wydarzenia odpowiadające potrzebom różnym grupom mieszkanek i mieszkańców.

Na realizację pomysłów, które zwyciężą w BO2021 przeznaczonych jest aż 11 148 564 zł. Pula miejska to 2 000 517 zł, a pula podzielona między 21 dzielnic Gdyni to 9 148 047 zł. Środki na projekty miejskie podzielone są na dwie pule: 1 000 517 zł na projekty miejskie ogólne oraz 1 000 000 zł na projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Głosujemy wchodząc na stronę bo.gdynia.pl. W module głosowania dostępne są dwie opcje uwierzytelnienia:
1) numer PESEL oraz imię ojca lub
2) numer Karty Mieszkańca oraz imię i nazwisko.

Cudzoziemcy oraz osoby nie posiadające nr PESEL bądź Karty Mieszkańca mogą w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub w siedzibie Urban Labu złożyć stosowne oświadczenie i tym samym wziąć udział w głosowaniu.

Każdy głosujący może wskazać maksymalnie 12 projektów: do trzech projektów miejskich ogólnych, do trzech projektów w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, do trzech projektów dzielnicowych dużych i do trzech dzielnicowych małych w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy).

W dzielnicy, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży: „pierwszy pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Z kolei w dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Projekty te zostaną zrealizowane z innych środków miasta.

Niewykorzystane środki Budżetu Obywatelskiego przechodzą na kolejną edycję. Rada właściwej dzielnicy może zadecydować o przekazaniu ze swojego budżetu środków na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Na takie dofinansowanie może zdecydować się również prywatny darczyńca. W przypadku projektów miejskich, Rada Miasta może przedłożyć Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu „pierwszego pod kreską”, bądź brakującą kwotę na jego realizację przekaże darczyńca.

Osoby, które nie dysponują w domu dostępem do internetu, mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w specjalnie do tego przygotowanych punktach do głosowania, oczywiście zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Punkty te mieszczą się w:

Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31 w godz. 9.00-17.00

UrbanLab Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV PPNT) w godz. 9.00-17.00

Przystań Śmidowicza 49
ul. Śmidowicza 49 w godz. 7.00-16.00

Biblioteka Gdynia:
w godz. 12.00-15.00
● Biblioteka Obłuże, ul. Boisko 6
● Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 50
● Biblioteka Karwiny, ul. Brzechwy 3/5
● Biblioteka Chylonia, ul. Opata Hackiego 33

Centrum Aktywności Seniora
Miejskie Kluby Seniora udostępnią komputery do głosowania w wybrane dni i godziny.

Gdyńskie Hale Targowe w godz. 9.00-13.00

Codziennie w głosowaniu pomagać będą członkowie lotnych brygad, przemieszczający się po mieście na rowerach typu cargo.

Oprac. Łukasz Strzałkowski