Nagrody dla pracowników ochrony zdrowia

0
708

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia.

Nagrody są przyznawane wyróżniającym się pracownikom z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia – św. Łukasza. Kryteria i zasady przyznawania nagród są określone w Regulaminie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni. Wniosek o przyznanie nagrody mogą złożyć:

  • Organy zarządzające w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,
  • Rady Dzielnic,
  • Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.

Wnioski należy składać do dnia 21 września 2021 roku w Gdyńskim Centrum Zdrowia (ul. Władysława IV 43, II piętro) – w formie listu (decyduje data wpływu) lub w formie elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów) na adres sekretariat@gcz.gdynia.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 880 83 22.

Oprac. Martyna Rodzik