Mieszkańcy wybiorą inwestycje

0
982

Mieszkańcy z Chyloni, Małego i Wielkiego Kacka oraz Grabówka już wkrótce będą mogli zdecydować, co powstanie w ich okolicy.

Lubisz swoją dzielnicę, ale masz kilka pomysłów na to, co można by w niej poprawić? Widzisz braki w infrastrukturze? Chcesz mieć realny wpływ na to, co się zmienia w sąsiedztwie? Nadchodzi idealna okazja – konsultacje zamierzeń inwestycyjnych Rad Dzielnic. Jeszcze tego lata część gdynian będzie mogła przyjrzeć się dzielnicowym planom i wyrazić swoją opinię. Te będą zbierane w formie internetowej ankiety dla mieszkańców Wielkiego Kacka (od 30 lipca), Małego Kacka (od 4 sierpnia), Chyloni (od 12 sierpnia) i Grabówka (od 28 września).

Konsultacje z Radami Dzielnic to okazja do wskazania swoich priorytetów i uwag dotyczących miejskich inwestycji w bardzo lokalnej skali. Dzielnicowe inwestycje często zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, poprawiają komfort przemieszczania się czy pozwalają na stworzenie nowych miejsc rekreacji – jednym słowem dotyczą tego, z czego na co dzień korzystają mieszkańcy poszczególnych dzielnic.

Ze względu na pandemię koronawirusa ankiety konsultacji będzie można składać tylko w formie online. Ankiety pojawią się w Biuletynie Informacji Publicznej i na www.gdynia.pl/dzielnice w dniu rozpoczęcia konsultacji. Mieszkańcy będą mogli w ciągu 7 dni odesłać je na adres mailowy odpowiedni dla swojej dzielnicy:

rada.wielkikack@gdynia.pl
rada.malykack@gdynia.pl
rada.chylonia@gdynia.pl
rada.grabowek@gdynia.pl

Poniżej lista zadań wskazanych wcześniej do realizacji na lata 2019-2023 przez Rady Dzielnic:

Rada Dzielnicy Wielki Kack:

Projekt poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy zakładający:
a) Modernizację przyszkolnego placu zabaw przy ul. Starodworcowej 36.
b) Budowę przejscia dla pieszych wraz z jego doświetleniem i uspokojeniem ruchu w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego 3.
c) Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB odcinka drogi od ul. Chlebowej 6a do ul. Solnej 12a.
d) Doświetlenie odcinkla ul. Chlebowej w kierunku do ul. Radosnej poprzez montaż 2 latarni.

Rada Dzielnicy Mały Kack:

1. Remont lub budowa ulicy Grażyny -I etap 600 tys. złotych dofinansowanie planów inwestycyjnych Miasta.
2. Wykonanie chodnika typu Hanse Grand wzdłuż ul. Spokojnej (tj. istniejących płyt drogowych) od pętli autobusowej do Parku Rodzinnego długości około 100 mb.
3. Utworzenie poprzecznych miejsc postojowych na obecnym poboczu parkingowym przy ul. Przemyskiej i Sandomierskiej; ułożenie płyt typu YOMB – na terenie od ul. Przemyskiej, wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Kurpiowskiej od Przedszkola nr 23; budowa miejsc postojowych na terenie przed budynkiem przy ul. Sandomierskiej nr 5, 5A.
4. Remont nawierzchni ul. Kaliskiej wraz z chodnikami od ul . Łowickiej do ul. Radomskiej – I etap.
5. Ułożenie nawierzchni asfaltowej w ulicy Sieradzkiej od ul. Łowickiej w kierunku Orłowa.
6. Remont nawierzchni jezdni ul. Piotrkowskiej wraz z chodnikami od ul. Sandomierskiej do ul. Lipnowskiej – I etap – 500 tys. złotych dofinansowanie do planów inwestycyjnych Miasta.
7. Instalacja jednostronnych elektronicznych TIP (Tablic Informacji Pasażerskiej ) przy ul. Łowickiej nr 01, nr 02 oraz ul. Olgierda nr 01, nr 02-I etap-Tablice pochodzące z przeniesienia.
8. Budowa boiska przy ul. Strzelców.

Rada Dzielnicy Chylonia:

1.Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską.
2. Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki- budowa strefy Kiss&Ride, przejścia i parkingu do 15 minut.
3. Remont chodników wzdłuż ulic: Gniewska nr 17, Młyńska nr 9, Swarzewska nr 14-22, Swarzewska nr 52, Wejherowska, Chylońska nr 95-109 i nr 111.
4. Utwardzenie terenu:
a) ul. Św. Mikołaja nr 1,
b) ul. Wejherowska nr 18-42
c) ul. Chylońska pomiędzy barem mlecznym a zakładem fryzjerskim – utwardzenie kostką,
d) dojazd przeciwpożarowy do Szkoły Podstawowej Nr 10
e) ul. Łebska- naprawa, uzupełnienie ubytków
f) naprawa nawierzchni przy garażach ul. Swarzewska 50-54.
5. Dofinansowanie budowy placów zabaw:
a) Szkoła Podstawowa nr 40,
b) Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Lubawska 4)
c) Przedszkole nr 31 (ul. Zamenhofa 8) wraz z położenieml bezpiecznej nawierzchni pod zabawkami ogrodowymi
d) Przedszkole nr 27 przy ul. Wiejskiej 30 oraz budowa placu do gry w koszykówkę, murawy do gry w piłkę o wymiarach 20mx18m, bieżni o wymiarach 100 m,
e) ul. Śliwkowa (Meksyk) wraz z montażem stolików, ławek i śmietników.
6. Furtki, ogrodzenia, oświetlenia szkół i przedszkoli:
a) Przedszkole nr 31 przy ul. Zamenhofa 8 (około 50 m ogrodzenia),
b) Liceum Ogólnokształcące nr XIV przy ul. Wejherowskiej (ogrodzenie i furtka),
c) Szkoła Podstawowa Nr 40 wraz z oświetleniem boiska do siatkówki i koszykówki,
d) Zespół Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej nr 65 – projekt oraz instalacja oświetlenia boiska multifunkcyjnego.
7. Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem terenu przed sceną w Parku Kilońskim.
8. Montaż ławek i koszy na śmieci w Chyloni – po 30 sztuk.
9. Wybiegi dla psów w Parku Kilońskim i innych lokalizacjach.
10. Budowa Skate parku w Parku Kilońskim.

Rada Dzielnicy Grabówek:

1. Budowa 100 mb chodnika przy ul. Beniowskiego 24, przy ul. Komandorskiej 39 do ul. Dembińskiego i naprawa drogi wjazdowej przy ul. Surmana nr 4 i Denhofa nr 4.
2. Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14.
3. Park kieszonkowy z ogrodem deszczowym przy MDK wraz z zadaszonym miejscem dla rowerów od ul. Morskiej.
4. Budowa boiska ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej Nr 52.
5. Drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei.
6. Kosze na śmieci (w tym do segregacji) przy wejściach do lasu przy ul. Demela, Beniowskiego i Wąsowicza.
7. Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Komandorska 22-24 między blokiem, a Clinica Medica wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz budowa parkingu między ul. Komandorską nr 19, a nr 21 oraz ustawienie lustra na przeciw wyjazdu spod budynku Komandorska nr 22-24, a nr 18-20.
8. Wprowadzenie ruchu jednostronnego na ul. Grabowo (od ul. Kapitańskiej do ul. Beniowskiego) oraz na ul. Beniowskiego.
9. Kule do kreatywnej zabawy (przed Miejską Biblioteką Publiczną oraz obok przejścia podziemnego przy SKM Gdynia Stocznia – przy szkole).
10. Wymiana oświetlenia -wymiana opraw na LED w lampach drogowych w następujących lokalizacjach:
a) ul. Okrzei – 17 szt,
b) ul. Mireckiego (odcinek ud ul. Morskiej do torów) – 3 szt.
c) ul. Kmdr Przybyszewskiego – 8 szt.
d) ul. Marii Skłodowskiej – Curie – 10 szt.

Oprac. Krzysiek Marecki