Internetowe zamieszanie wokół SP26

0
940

Pod koniec zeszłego roku przekonaliśmy się, jak wiele negatywnych emocji może wywołać propozycja zmian w sieci gdyńskich szkół i rozpowszechnianie nieprawdziwych założeń reformy. Od niedawna, burzę w sieci wywołuje plotka o likwidacji i sprzedaży obiektu mieszczącego Szkołę Podstawową nr 26.

Jak informują urzędnicy miejscy, SP 26 działa i będzie działać. Nigdy nie rozważano jej likwidacji. Placówka funkcjonuje obecnie w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Wolności 25 oraz Tatrzańskiej 40. Powodem takiego stanu rzeczy jest decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2016 roku, w wyniku której zlikwidowano szkoły gimnazjalne. Pod koniec 2019 roku samorząd Gdyni zaprosił rodziców uczniów, dyrekcję, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, jak i przedstawicieli związków zawodowych oraz radnych dzielnicy do konsultacji na temat możliwych kierunków zmian w strukturze szkoły. Wstępnie zadecydowano o pozostawieniu funkcji edukacyjnych na Tatrzańskiej i zakończenie działalności w obiekcie na ul. Wolności.

Wybór, który z obiektów zostanie wskazany jako docelowy, pozostał jednak otwarty. Na wniosek społeczności szkolnej, pracownicy Urzędu Miasta przygotowali jeszcze dwa warianty zmian, które zakładają wykorzystanie budynku przy ulicy Wolności. W liście skierowanym do rodziców podkreślono, że atutami lokalizacji przy ul. Wolności są lepsze skomunikowanie i bliskość II Liceum Ogólnokształcącego umożliwiającą współpracę kadry pedagogicznej z obu szkół, a także możliwość budowy tam nowoczesnej sali gimnastycznej, dodatkowych sal dydaktycznych oraz otwarcia potrzebnego w dzielnicy przedszkola.

Ponieważ epidemia znacząco utrudniła przeprowadzanie spotkań, termin zakończenia konsultacji, pierwotnie wyznaczony do końca lipca 2020, został przedłużony do 30 września 2020. Wszystkie argumenty zgłoszone przez rodziców zostaną rozważone a realizacja podjętych ustaleń będzie miała miejsce w perspektywie około pięciu lat. Na 3 września zaplanowano spotkanie Rady Rodziców z wiceprezydentem Bartoszem Bartoszewiczem.

 

Oprac. Paweł Musiał