Masz pomysł na miasto? 🗓

0
1199

UrbanLab Gdynia rozpoczyna nabór do kolejnego projektu angażującego mieszkańców. Po Programie Kompetencji Miejskich przyszedł czas na Pomysł na Miasto.

W jego ramach szukane będą innowacyjne pomysły na realną, społeczną zmianę. Pomysł na Miasto to swego rodzaju uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego. Zbierze przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności. Chodzi o projekty społeczne, których realizacja nie ogranicza się do jednego roku budżetowego i które w Budżecie Obywatelskim mogą nie zebrać liczby głosów odpowiedniej do realizacji. Tu jednak, inaczej niż w BO, pomysły zgłoszone przez mieszkańców oceni komisja ekspercka i to ona zdecyduje o przekazaniu projektu innowacji do dalszego testowania. Pod uwagę brane będą m.in. partycypacyjny charakter i zasięg, innowacyjność oraz dostępność.

Wybrane najlepsze pomysły, które podczas prac komisji eksperckiej nie uzyskają wystarczającej liczby punktów potrzebnych do skierowania do wdrożenia, zostaną przekształcone w projekty udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Każdy, kto ma Pomysł na Miasto i chce zmieniać Gdynię, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku, na stronie www.lis.gdynia.pl lub w siedzibie UrbanLabu, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA PPNT, wejście od ul. Stryjskiej). Można przynieść go do Laboratorium Innowacji Społecznych, wysłać pocztą (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub wysłać podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca 2020.

Oprac. Marta Kuniecka

Scheduled lifehacki