Mały Kack: Przystań turystyczna Mały Lasek

0
991

Mieszkańcy dolnego Małego Kacka postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i sami utworzyć miejsce rekreacyjne. Postanowili oczyścić ze śmieci i chwastów fragment tzw. Małego Lasku.

– Niedawno mieszkał tutaj bezdomny. Poznosił tutaj bardzo dużo gratów i śmieci. Teren wyglądał opłakanie. Skrzyknęliśmy sąsiadów i wzięliśmy się do roboty. Z wywozem śmieci pomógł nam Zarząd Dróg i Zieleni – mówi Halina Pałgan, radna Małego Kacka.

Teren w kilka dni zmienił się nie do poznania. Z przewróconego drzewa zrobiono siedziska, na oczyszczonej łące pojawiło się miejsce na piknikowy koc, pojawiło się jest miejsce na palenisko. Po zakończeniu porządków postanowiono zaprosić pozostałych sąsiadów.

– Przyszło kilka rodzin z małymi dziećmi zarówno z Małego Kacka jak i Orłowa. W trakcie “biesiadowania” spotkanie, w swej części nabrało charakteru spotkania międzypokoleniowego i międzyosiedlowego. Wymiany, przypominania wydarzeń, które miały miejsce w Małym Kacku, nie było końca. Co starsi, wspominali okres z przed II wojny światowej oraz epizody wydarzeń, które miały miejsce w końcowym okresie działań wojennych i samego zakończenia wojny i wyzwolenia Małego Kacku – oficjalnie przyjętego na dzień 23 Marca 1945 r.

Niektórzy z uczestników spotkania wskazywali na inną datę wyzwolenia Małego Kacka, sugerując się datą przybycia wojsk wyzwoleńczych do Małego Kacku – mówi Henryk Wiszniowski, radny dzielnicy Orłowo. – W trakcie “biesiadowania” odbyły się konkursy z wiedzy o Małym Kacku. Nagrodami były okolicznościowe kalendarze upamiętniające żołnierz wyklętych. Dzieci otrzymały, bardzo ładnie udekorowane kolorowe pisanki świąteczne, wykonane i przekazane przez panią Krystynę Sudziarską z Karwin. “Rowerowe” dzieci, otrzymały, kolorowe publikacje – poradniki, jak bezpiecznie poruszać się na rowerze w ulicznym ruchu komunikacyjnym – dodaje Wiszniowski.

W imprezie integracyjnej wzięło udział około 50 osób. Miejsce zgłoszono do zagospodarowania w ramach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Miałyby tu powstać ławki z prawdziwego zdarzenia, wiata, miejsca do grillowania. Czy się uda pokaże głosowanie. Przystań Mały Lasek znajduje się w okolicach nasypu kolejowego, niedaleko skrzyżowania Olkuskiej i Łowickiej.

Oprac. Lechosław Dzierżak