Lista projektów pod głosowanie w BO2022

0
255

245 – tyle pomysłów mieszkańców i mieszkanek jest na liście głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2022!

Można się już z nimi zapoznać i zastanowić się nad wyborem. Zwłaszcza, że głosowanie w BO2022 rozpocznie się już niebawem. W tym roku projekty do realizacji wskazywać będziemy w dniach 5-19 września.

W puli tegorocznej Budżetu Obywatelskiego jest 11 054 272 zł. Środki te są podzielone są na pulę miejską w wysokości 2 094 548 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 8 959 724 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni. To kwoty, za które można zrealizować wiele inicjatyw mieszkańców i mieszkanek. Projekty w tegorocznej edycji można było składać blisko miesiąc, od 24 stycznia do 21 lutego.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Każdy złożony pomysł do Budżetu Obywatelskiego to dla nas wskazówka, jakich zmian i działań oczekują mieszkańcy i mieszkanki w swoich dzielnicach. Realizacja niektórych wymaga jednak uprawnień leżących poza samorządem. Bywają też takie projekty, które pokrywają się z miejskimi planami i strategiami. Dlatego tak ważny jest etap weryfikacji złożonych pomysłów oraz współpraca osób składających projekty z urzędnikami i urzędniczkami. Dzięki tej współpracy na listach głosowania publikowane są te inicjatywy, dzięki którym w naszym mieście może być ciekawiej, ładniej, czy bezpieczniej oraz które są możliwe do realizacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W tej edycji mieszkańcy i mieszkanki złożyli 323 projekty, 315 dzielnicowych oraz 8 miejskich. Ostatecznie pozytywnie zweryfikowanych zostało 245, w tym 4 miejskie oraz 241 dzielnicowych, w tym 152 projekty tzw. dzielnicowe małe i 89 tzw. dzielnicowych dużych. Załącznik z listą projektów dostępny jest do pobrania pod tekstem.

5-19 września 2022: GŁOSOWANIE W GDYŃSKIM BO2022

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędzie w dniach 5-19 września. Wybierać projekty będzie można wyłącznie elektronicznie, poprzez stronę www.bo.gdynia.pl. Przed głosowaniem niezbędne będzie podanie danych osobowych, numeru PESEL oraz imienia matki, albo numeru karty mieszkańca oraz imienia i nazwiska.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku czy obywatelstwa. Osoby mieszkające w Gdyni, ale niezameldowane, niewpisane do rejestru wyborców i nieposiadające Karty Mieszkańca – też mogą głosować. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o zamieszkaniu w Gdyni. Dotyczy to również cudzoziemców mieszkających w Gdyni. Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

Osoby, które nie dysponują dostępem do internetu, a będą chciały oddać swój głos na projekty BO 2022, będą mogły to zrobić w wyznaczonych miejscach na terenie Gdyni, w określonych godzinach i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o punktach głosowania oraz ich godzinach działalności będą dostępne na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl do 31 sierpnia.

W ramach głosowania można wybrać maksymalnie 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO), 3 dzielnicowe duże i 3 projekty dzielnicowe małe w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi to być dzielnica zamieszkania).

Wyniki głosowania poznamy do 23 września. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się najwcześniej w kolejnym roku budżetowym, czyli w 2023 r.

Do pobrania:
Lista projektów zakwalifikowanych pod głosowanie w BO2022
Lista projektów niezakwalifikowanych pod głosowanie w BO2022

Oprac. Łukasz Strzałkowski