Leszczynki: sesja Rady Dzielnicy

0
564

5 kwietnia odbyła się XXI Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. W zebraniu, które odbyło się w nowej siedzibie biura na ul. Opata Hackiego, uczestniczyło 10 radnych, a obrady prowadził Wiceprzewodniczący Paweł Musiał.

Podczas spotkania uchwalono:
1. przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Rady Dzielnicy za rok 2021 (treść dostępna pod linkiem https://bit.ly/374njWc)
2. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2021 (treść dostępna pod linkiem https://bit.ly/3rkoK9D)
3. regulaminu nagrody „Pozytywnie Wzorowy” (treść dostępna pod linkiem https://bit.ly/3jtodhj)
4. pozytywne zaopiniowanie wniosku o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na ul. Dembińskiego
5. negatywnie zaopiniowanie wniosku o ustawienie znaku zakazu postoju na łukowym odcinku ul. Dembińskiego

Ponadto, przed przyjęciem uchwały zatwierdzającej regulamin nagrody „Pozytywnie Wzorowy”, odczytano sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji i Kultury.

W wolnych wnioskach omówiono między innymi sprawy:

– budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kalksztajnów / Orlicz-Dreszera / Komandorska

Radni reprezentujący lokalne stowarzyszenie pytali o postępy w realizacji inwestycji, mimo że Przewodniczący Rady Dzielnicy kilkukrotnie już tłumaczył, że ZDiZ nie posiada wystarczających środków na ten projekt a radni nie zgodzili się na przeznaczenie środków dzielnicowych na budowę ronda.

-wniosku Wspólnoty Mieszkańców z ul. Pelplińskiej w sprawie progu zwalniającego

Zarząd Wspólnoty zawnioskował do Przewodniczącego Rady Dzielnicy o wyjaśnienie, dlaczego zbudowany próg nie powstał w odpowiednim miejscu. Przewodniczący poinformował, że zwróci się do ZDiZ o uzasadnienie lokalizacji „policjanta” i przypomniał, że za informacje o postępach i ewentualnych uzgodnieniach realizowanych projektów finansowanych z budżety Rady Dzielnicy, odpowiada wnioskodawca z ramienia Rady. W przypadku progu byli to Radni reprezentujący lokalne stowarzyszenie.

– terminów i realizacji wydarzeń finansowanych przez Radę Dzielnicy

Poruszono sprawę zajęć Zumby, które przez fakt ogromnego zainteresowania wśród mieszkańców, mają ograniczoną możliwość przyjmowania nowych chętnych. Poinformowano o zajęciach na rampie tzw. Skateparku pod Estakadą, które odbywają się w każdą sobotę, warsztatach parkur w każdy piątek na placu sportów miejskich oraz zaplanowanym na 27 sierpnia Dniu Otwartym schronu. Ponadto potwierdzono datę teatru plenerowego – 3 września oraz Dzielnicowej Imprezy na Orientację Harpuś w terminie 1 października.

– wystawy prac studentów ASP

Zaplanowano ekspozycję prac przygotowanych przez studentów ASP w ramach projektu „Klimatyczne dzielnice” na drugą połowę maja. Wystawa ma znajdować się na pasie zieleni rozdzielającym ul. Morską, na wysokości kościoła św. Józefa.

– wniosku o ustawienie słupków na chodniku przy przejściu dla pieszych na ul. Opata Hackiego

W związku z notorycznym parkowaniem pojazdów na chodniku przy przejściu dla pieszych na ul. Opata Hackiego, powodującym ograniczona widoczność kierowcom jadącym w stronę Chyloni, Wiceprzewodniczący RD zwrócił się z prośbą do ZDiZ o zamontowanie słupków ograniczających parkowanie samochodów w tym miejscu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

– zapytania o zbiornik retencyjny na ul. Widok

Mieszkaniec dzielnicy zwrócił się z prośbą o informacje w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego na ul. Widok.

Termin kolejnej sesji zaplanowano na 7 czerwca 2022 roku.

 Oprac. Łukasz Strzałkowski