Leszczynki: plany na 2021 rok

0
861

Podczas wtorkowej sesji Rada Dzielnicy Leszczynki przegłosowała projekt budżetu statutowego na 2021 rok.

W sumie do Biura Rady wpłynęło ponad 20 propozycji, z których podczas sierpniowego spotkania wyselekcjonowano 10. Ostatecznie społecznicy z Leszczynek kwotę 76.180 zł rozdysponowali na:
– Wykonanie Parku Kieszonkowego między ulicami Stoigniewa i Sambora
– Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Leszczynki 165-173
– Zakup i montaż koszy na śmieci prze wejściach do lasu
– Montaż znaków drogowych z informacją o wjeździe na dzielnicę Leszczynki
– Odnowienie placu parkingowego pomiędzy Przychodnią na ulicy Ramułta a budynkiem przy ulicy Morskiej 176
– Plenerowe spektakle teatralne
– Organizację dzielnicowej imprezy na orientację
– Nagrodę “Pozytywnie Wzorowy”
– Półkolonie letnie i zimowe dla uczniów SP29
– Warsztaty parkour.

Plan finansowy przyjęto przy obecności dziewięciu z 15 Radnych Dzielnicy.

Oprac. Amelia Bielska