Zostań doradcą ministra

0
916

Jesteś młodą osobą, interesuje cię świat i lubisz mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość? Zostań doradcą ministra w Radzie Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. Nabór trwa do 11 września.

Już po raz piąty w historii zawiązana zostanie Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do głównych zadań organu należy wspieranie działań ministerstwa poprzez wyrażanie opinii, przedstawianie propozycji zmian czy rozwiązań w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży. Rada liczyć będzie sobie 16 członków – po jednym przedstawicielu z każdego województwa. Wyznaczeni zostaną także zastępcy dla każdego radnego. Dla młodych Gdynian jest to zatem okazja do reprezentowania nie tylko naszego miasta, ale całego regionu.

Jak zostać radnym? Członkami Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać uczniowie znajdujących się na terenie kraju szkół, w wieku od 13 lat, a także absolwenci tych placówek edukacyjnych, którzy do dnia 11 września 2020 roku nie ukończą 21. roku życia.

Aby aplikować na stanowisko radnego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady. W uzasadnieniu znaleźć się mogą np. propozycje konkretnych działań i inicjatyw Rady, będących w zakresie jej zadań.

Formularz wraz z życiorysem należy następnie przesłać do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa z dopiskiem „RDiM – piąta kadencja”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 września 2020 roku, decyduje data stempla pocztowego. Komisja rekrutacyjna oceniać będzie zwłaszcza uzasadnienia przygotowanego przez kandydata, a także informacje dotyczące zaangażowania w wolontariat, działalność społeczną, sprawy społeczności lokalnych i życie publiczne oraz wyniki w nauce.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Organizacyjnym MEN pod nr telefonu 22 347 41 40.

Oprac. Amelia Bielska