Leszczynki: nowy chodnik na Osadzie Kolejowej

0
305

W ostatnich dniach zakończyły się prace polegające na remoncie chodników w dzielnicy Leszczynki. Prace zostały zrealizowane w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy.

Realizacja, która na pewno wpłynie na komfort poruszania się pieszych, objęła swoim zakresem remont chodnika na ul. Osada Kolejowa w pobliżu stacji SKM, po przeciwległej stronie torów. Chodnik z kostki został ułożony na długości około 50 metrów, wymieniony został również krawężnik oraz ustawione słupki uniemożliwiające parkowanie pojazdów.

Przyjęta przez Radę Dzielnicy Leszczynki lista zadań na lata 2019-2023 obejmuje 10 punktów. Chodnik na Osadzie Kolejowej jest pierwszą zrealizowaną inwestycją a trzecią według ustalonej kolejności. Poniżej wszystkie założone projekty:

1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego
2. Budowa latarni oświetleniowych przy terenie parku Zielone Leszczynki
3. Remont chodnika przy ulicy Osada Kolejowa 1A (wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy)
4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego
5. Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu w tunelu Kordeckiego/Ściegiennego oraz wokół SP nr 29 (montaż 15 kamer wraz z centralą)
6. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Morskiej 175-179 – plac sportów miejskich
7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12 – oświetlenie Pomnika Ofiar I Wojny Światowej
9. Budowa schodów i podjazdów pomiędzy ulicą Morską a Orlicz Dreszera 28
10. Remont chodnika przy ulicy Grzybowej

Oprac. Paweł Musiał