Gdyńskie szkoły uczą się o morzu

0
196

Trwa projekt „Europejska Sieć Niebieskich Szkół”. W inicjatywie udział bierze 11 gdyńskich szkół.

Dzięki niej poznają tajemnice morskiego życia i poszerzą swoją wiedzę na temat tego, jak chronić wodne akweny i żyjące w nich organizmy. W ramach projektu realizowane są rozmaite zadania. Jednym z nich są plakaty w morskim klimacie, informujące o inicjatywie, które od poniedziałku spotkać można na gdyńskich przystankach komunikacji miejskiej.

Udział gdyńskich szkół w projekcie „Europejska Sieć Niebieskich Szkół” koordynuje Akwarium Gdyńskie i Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. To tzw. projekt aktywnej edukacji, który polega przede wszystkim na dostarczaniu uczniom rzetelnych informacji na temat mórz i oceanów, wspieraniu inicjatyw na rzecz ochrony wód, budzeniu w młodym pokoleniu ciekawości i wrażliwości czy stworzeniu spotkań edukacyjnych – przestrzeni do wymiany myśli, opinii i doświadczeń.

Zaangażowane weń szkoły mają za zadanie określić temat związany ze środowiskiem morskim, który jest istotny dla uczniów. W dalszej części tworzą oni projekt związany ze zgłoszonym zagadnieniem. Całość wieńczy otrzymanie przez placówki certyfikatu Europejskiej Niebieskiej Szkoły (European Blue School), a finalnie znalezienie się na mapie Network of European Blue Schools. Na to szanse ma aż 11 gdyńskich szkół. Są to: Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi, Szkoła Podstawowa nr 35 im. kpt Stanisława Kosko,
Szkoła Podstawowa nr 37, Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela, Prywatna Szkoła Podstawowa Liber oraz Gdyńska Szkoła Społeczna.

Tzw. Niebieskie Szkoły to placówki oświatowe, które do swojego programu nauczania włączają edukację z zakresu świadomości morskiej. Może się to odbywać na wiele sposobów. M.in. poprzez realizację projektów szkolnych czy przez włącznie wiedzy o morzu do różnych przedmiotów: biologii, geografii, plastyki, muzyki, a nawet języków obcych.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach inicjatywy odbyły się spotkania z zaangażowanymi nauczycielami, zrealizowane zostały zajęcia o Bałtyku, a część grup zarejestrowanych do udziału w projekcie, wzięła udział w warsztatach środowiskowych z zakresu oceanografii.

Nowy rok szkolny placówki biorące udział w kampanii rozpoczęły symboliczną kampanią na ulicach miasta, rozwijaniem pomysłów szkół na autorski projekt, kontynuacją prowadzenia przez Akwarium Gdyńskie nowych lekcji wspomagających projekty szkolne oraz od planowania spotkań przygotowujących nauczycieli do przejścia przez wymogi Komisji Europejskiej.

Uwagę mieszkańców Gdyni zwrócić może szczególnie wspomniana kampania. W ramach niej na wybranych przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się plakaty w morskim klimacie, które informują o projekcie i zaangażowaniu w nie gdyńskich szkół.

Do tej pory na mapie Polski znajduje się tylko jedna szkoła z certyfikatem #EUBlueSchools. Zdobyło go, przy udziale Akwarium Gdyńskiego, Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne. Obecnie prowadzony projekt znakomicie wpisuje się w Dekadę Oceanów, którą Organizacja Narodów Zjednoczonych zainaugurowała w tym roku, a która potrwa do 2030 roku. Wsparciu finansowe miasta pozwala na prowadzenie programu aktywnej edukacji morskiej w Gdyni na szeroką skalę.

Oprac. Mateusz Kalinowski