Francuska mobilność

0
1128

Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 42 uczestniczyły w mobilności do Rauzan we Francji.

Ada, Julia, Matylda, Wiktoria, Laura, Alicja, Joanna, Julia, Eliza, Marysia wzięły dział w wyjeździe, który był częścią przedsięwzięcia pt. “Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów ZSP 2 w Gdyni” realizowanego w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów”- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Podczas wyjazdu uczennice brały udział w zajęciach w College Pierre Martin, poznawały Francję i rozwijały kompetencje informatyczne, językowe i kulturowe. W trakcie wycieczek i spacerów uczniowie podziwiali niezwykłe krajobrazy Akwitanii, jej charakterystyczne budowle, walory przyrodnicze i historię. Stałym elementem zajęć była praca w grupach, konwersacje, gry dydaktyczne, wizyty u rodzin. Zajęcia w instytucji przyjmującej były prowadzone w niewielkich zespołach, co sprawiało, że każdy z uczniów miał sposobność używania języka w praktyce, również w sytuacjach nieformalnych. Polscy nauczyciele nawiązywali kontakty aby realizować nowe projekty eTwinning.

Wspólnie z koleżankami i kolegami z Francji nasze uczennice tworzyły słownik polsko-francusko-angielski z wykorzystaniem aplikacji Book Creator. Brały też udział w zabawie w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS, której ideą było znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika. W międzynarodowych zespołach uczestniczyły w grze miejskiej po Bordeaux, poznając historię tego pięknego średniowiecznego miasta.

Źródło: fb szkoły

Oprac. Krzysiek Marecki