Dotacja na sadzenie drzew

0
711

Zasadź drzewa lub krzewy na własnym terenie z miejską dotacją i wzbogać miejską zieleń!

Od 21 marca gdynianie mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o dofinansowanie na zakup sadzonek, które zamierzają posadzić na swoich nieruchomościach. Można w ten sposób sfinansować 100% kosztów kupna roślin, a w tegorocznym budżecie miasta na ten cel zarezerwowano pulę aż 200 tysięcy złotych.

Dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom miasta Gdyni (osobom prawnym i fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom oraz przedsiębiorcom), którzy posiadają nieruchomość, na której terenie chcą posadzić drzewa lub krzewy spełniające wymagania opisane w uchwale.

Wysokość dotacji na nasadzenia przedstawia się następująco:

1) w przypadku obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm, w przypadku drzew liściastych:

10-12 cm oraz 12-14 cm – do 400,00 zł brutto/szt.
14-16 cm oraz 16-18 cm – do 1000,00 zł brutto/szt.
18-20 cm oraz więcej – do 1300,00 zł brutto/szt.

2) przy wysokości drzewa w przypadku drzew iglastych:

100-125 cm oraz 125-150 cm – do 200 zł brutto /szt.
150-175 cm oraz 175-200 cm – do 400 zł brutto /szt.
200-225 cm oraz więcej – do 600 zł brutto /szt

3) niezależnie od liczby planowanych do nasadzeń krzewów – do 1 000 zł brutto.

Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku drzew to 10 000 zł brutto.

Z dofinansowania wyłączone są gatunki uznane za inwazyjne lub obce. Wzór wniosku o dotację, należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni. Należy pamiętać, że dopiero pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy beneficjenta z Gminą Miasta Gdyni uprawnia do rozpoczęcia inwestycji, która podlega dofinansowaniu. Wypłata dofinansowania ma miejsce po prawidłowym rozliczeniu nasadzeń. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 21 marca 2023 roku.

Co należy zrobić przed zakupem roślin?

 • Wybieramy dla nich odpowiednie miejsce: w przypadku drzew należy zwrócić uwagę na to, czy mamy dostatecznie dużo miejsca, żeby w przyszłości, kiedy drzewo osiągnie docelowe rozmiary (głównie chodzi o jego wysokość i rozpiętość korony), nie sprawiało nam kłopotu, np. nie dotykało elewacji budynku, nie blokowało dostępu światła do okien lub nie zacieniało grządek z roślinami wymagającymi dużej ilości światła.
 • Warto sprawdzić odczyn gleby. Dla większości drzew i krzewów pH powinno wynosić 6,5-7. Poradniki dostępne są w internecie.
 • Do warunków jakimi dysponujemy dobieramy gatunek drzewa (rodzimy) lub krzewu. Informacje na temat wymiarów dojrzałych drzew i krzewów oraz warunków środowiska w jakich będą się najlepiej rozwijać znajdują się w internecie, m.in. na stronach szkółek i centrów ogrodniczych, w opisach oferowanych roślin.

Gdzie zakupić rośliny?

Najlepiej wybrać szkółki drzew i krzewów lub centra ogrodnicze oferujące rośliny certyfikowane, wyprodukowane przez uznanych producentów gwarantujących dobrą jakość materiału. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie roślin?

Drzewa i krzewy powinny być/mieć:

 • zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną,
 • bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników,
 • pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach,
 • bez uszkodzeń mechanicznych,
 • bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory, kora nie może być zwiotczała lub zmarznięta,
  korona powinna być pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa,
 • bez przyciętych pędów,
 • liście/igły nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami będącymi objawami chorobowymi, działalności szkodników lub objawami przeschnięcia (np. suche krawędzie liści).

Kiedy sadzić?

 • Drzewa i krzewy z gołą bryłą korzeniową (bez ziemi) lub w balocie, czyli z korzeniami w ziemi owiniętymi workiem jutowym i drucianą siatką bezwzględnie należy sadzić w stanie bezlistnym, czyli jesienią po opadnięciu liści lub wczesną wiosną przed ich wypuszczeniem. Drzewa i krzewy kupione w pojemnikach można sadzić przez cały rok, przy odpowiednich warunkach pogodowych.
 • Rośliny sadzimy w sprzyjających warunkach atmosferycznych – w umiarkowanej temperaturze powietrza i gleby, przy ich dostatecznej wilgotności, w bezwietrzny dzień.
 • Drzew i krzewów nie wolno sadzić w czasie mrozu, silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Niekorzystne podczas sadzenia są też: silne upały oraz długotrwałe i intensywne opady lub długie okresy suszy.

Oprac. Małgorzata Trasna