Czas na ważne pytania

0
804

Z jednej strony – eksperci pytają mieszkańców i mieszkanki Gdyni o to, co myślą o zmianie klimatu oraz miejskich działaniach adaptacyjnych do zmiany klimatu. Z drugiej, to gdynianki i gdynianie mogą zadać pytania ekspertom.

 

Trwają badania, których wyniki będą m.in. materiałem pomocniczym dla panelu konsultacyjnego Gdyński Dialog o Klimacie. Pierwszy etap badania postaw mieszkańców Gdyni wobec adaptacji do zmian klimatu to ankieta online. Składa się z kilkunastu pytań, a dostępna jest za pośrednictwem strony urbanlab.gdynia.pl jeszcze do 7 grudnia. Wyniki w formie raportu zostaną opublikowane na stronie internetowej UrbanLabu w drugiej połowie grudnia. Wyniki badania mają stanowić punkt odniesienia do planowania kolejnych działań samorządu – zarówno inwestycyjnych, jak i konsultacyjnych.

Poza badaniem ankietowym na początku grudnia odbędzie się panel ekspercki z Zespołem ds. adaptacji do zmian klimatu. Będzie on służył ocenie wstępnych wyników badania postaw mieszkańców Gdyni wobec środowiska i zmian klimatu. Założeniem panelu eksperckiego jest omówienie wstępnych wyników badania postaw mieszkańców oraz dyskusja o skuteczności podejmowanych dotąd działań, w tym działań informacyjnych oraz dyskusji nad możliwymi kierunkami zmian w tych działaniach i kształcie rekomendacji z badania.

Badanie realizowane jest przez UrbanLab Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Kwestie związane ze zmianą klimatu mogą budzić też wiele pytań i wątpliwości. Stąd mieszkańcy i mieszkanki Gdyni mają szansę zadać pytania ekspertom, którzy wyjaśnią wszelkie zagadnienia z tym związane. Udostępnione są dwa rodzaje formularzy: jeden dla dorosłych i drugi dla młodzieży, a wypełniać je można jeszcze do 6 grudnia. Pytania do eksperta można również zadać, wysyłając mail na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl, bądź dzwoniąc pod numer 58 727 39 08. Pytania z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie.

Wyniki obu ankiet posłużą jako materiał pomocniczy podczas konsultacji społecznych Gdyński Dialog o Klimacie. To proces, którego celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, przyczyniających się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu, które pomogą się do nich lepiej przygotować. Proces podzielony został na cztery etapy, które trwać będą od listopada 2020 do końca maja 2021.

BADANIE POSTAW SPOŁECZNYCH: lab.somatorun.pl
ZAPYTAJ EKSPERTA: badanialis.pl/pytanie_do_eksperta
MŁODZIEŻ PYTA EKSPERTA: badanialis.pl/mlodziez_pyta_eksperta

Oprac. Amelia Bielska