Aktywna tablica

0
499

Do jedenastu gdyńskich placówek edukacyjnych trafi nowy sprzęt. Ma on pomóc uczniom i nauczycielom w nauce, również tym dzieciom, które mają specjalne potrzeby edukacyjne.

Jedenaście gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymało łącznie 301 tysięcy złotych z programu „Aktywna tablica”. Szkoły, które uzyskały dodatkowe wsparcie to: szkoły średnie – II LO, XVI LO Specjalne, Technikum Ekonomiczne oraz szkoły podstawowe – 16, 33, 49, 50, 13, 24, 10, 28. Wojewoda zadysponował wsparcie w wysokości 301 tysięcy złotych. Szkoły średnie i SP 33 otrzymały z administracji rządowej po 14 tysięcy złotych, natomiast pozostałe placówki po 35 tysięcy złotych. 20 procent wkładu własnego, czyli ponad 75 tysięcy złotych dokłada miasto Gdynia. Ten program to kontynuacja programu „Aktywnej tablicy” prowadzonej od 2017 roku.

– Nasze środowisko oświatowe chętnie rozwija swoje możliwości edukacyjne, wykorzystując przy tym różne metody pozyskiwania środków zewnętrznych. Wszystko po to, aby cały czas doskonalić jakość życia najmłodszych gdynianek i gdynian – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – ,,Aktywna Tablica” środki mogą zostać przyznane szkołom podstawowym, które nie brały udziału we wcześniejszej edycji i w latach 2020-2021, szkołom ponadpodstawowym, takim, które kształcą uczniów niewidomych czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym. Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

W Szkole Podstawowej nr 13 z tych środków ma zostać zakupione specjalne urządzenie do biofeedbacku. W Szkole Podstawowej nr 33 trwają przygotowania do zakupów. Nauczyciele już od dłuższego czasu analizują sytuację na rynku stawiając na racjonalne i przemyślane zakupy.

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz. Każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami lub uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Oprac. Małgorzata Trasna