Cisowa: Konsultacje zamierzeń inwestycyjnych

0
585

Rada Dzielnicy Cisowa przeprowadziła kolejne już konsultacje swoich zamierzeń inwestycyjnych.

Radni pierwsza listę priorytetów w ramach budżetu remontowo-inwestycyjnego na lata 2019-2023, przyjęli w 2020 roku. – Okazało się, że zaplanowane zadania nie wykorzystają w całości powierzonych środków. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 1.064.237 zł. – informuje Paweł Korycki, wiceprzewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Cisowa.

Podczas wtorkowych konsultacji swój głos oddało 130 mieszkańców. Na przygotowanych kartach można było wskazać trzy spośród dziewięciu propozycji. Do wyboru zaproponowano:

 • Rozbudowę ogrodu sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227
 • Modernizację sali do zajęć korekcyjnych w SP31
 • Utworzenie ogrodu i modernizację placu zabaw przy ul. Kcyńskiej 6
 • Modernizację progów zwalniających na ul. Janowskiej
 • Modernizację progów zwalniających na ul. Chylońskiej
 • Zakup i montaż miernika jakości powietrza z zewnętrznym wyświetlaczem na budynku Chylońska 227
 • Zakup i montaż iluminacji świątecznej na skrzyżowaniu ulic Chylońska/Janowska
 • Utwardzenie ścieżki na terenie zielonym u zbiegu ulic Kcyńskiej i Morskiej
 • Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku Chylońska 237

Radni decyzję o tym, które z powyższych zadań zostaną przekazane do realizacji podejmą podczas październikowej sesji.

Przypomnijmy, że obecnie realizowane są bądź zostaną wykonane w dzielnicy Cisowa następujące projekty:

 • Wymiana oświetlenia ulicznego – Program LED
 • Utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku Chylońska 166-176
 • Modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227:
  a) remont nawierzchni hali sportowej, w tym okładzin ściennych,
  b) remont łazienek i szatni sportowych
 • Remont nawierzchni ul. Chmielnej
 • Zagospodarowanie terenów zielonych:
  a) nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Janowską,
  b) obsadzenie zielenią pasa rozdzielczego wzdłóż ul. Morskiej (od obwodnicy do
  końca Cisowej)
  c) stworzenie „Parku Różanego” między ul. Zbożową a ul. Kcyńską a ul.
  Morską

Oprac. Paweł Musiał