ZSChiE – Wychowawca AGENT zmian

0
105

W Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni odbyło się szkolenie “Wychowawca AGENT zmian”.

Wydarzenie odbyło się ramach realizowanego przez gdyńską fundację Instytut Wiedzy i Kompetencji projektu „DZIECKO W CENTRUM – partnerstwo strategiczne na rzecz opracowania oferty edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.” W szkoleniu wzięło udział 28 pracowników dydaktycznych związanych z pieczą zastępczą – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz pracowników socjalnych. Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy podnieśli kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych metod nauczania w pieczy zastępczej, nauczania skoncentrowanego na wychowanku, empatii w edukacji włączającej. Szkolenie prowadziła Pani Nikki Michelle Soo trener coach z ramienia ośrodka szkoleniowego z Oslo – New School AS.

Projekt jest finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja (EOG/21/K4/W/0144)

Oprac. Karol Molęda