Ocena Gminnego Programu Rewitalizacji

0
431

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej oceny dotychczasowych działań rewitalizacyjnych.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 został przyjęty w marcu 2017 r. i dotyczy sześciu wyznaczonych części miasta. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące m.in. oceny rewitalizowanych obszarów miasta, poczucia zmiany na tych obszarach, skonfrontowania założonej wizji dla obszarów ze stanem obecnym.

Ankieta skierowana jest zarówno do mieszkanek i mieszkańców rewitalizowanych części miasta, jak i do osób mieszkających poza tymi obszarami. Przejdź do ankiety [ TUTAJ ].

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji co najmniej raz na 3 lata. Laboratorium Innowacji Społecznych jest w trakcie opracowywania dokumentu Oceny. Jego przyjęcie przez Prezydenta Miasta Gdyni planowane jest na przełom lutego i marca 2023 r., po czym zostanie on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ankieta online jest jednym z narzędzi pozwalającym na zbadanie odczuć mieszkańców na temat prowadzonego od 6 lat procesu rewitalizacji. Jej wyniki posłużą opracowaniu analiz statystycznych, które zostaną wykorzystane w dokumencie Oceny.

Oprac. Paweł Musiał