ZSCHiE – oświadczenie po wydarzeniach na terenie szkoły

0
1722

W poniedziałek tydzień temu doszło do skandalicznego wydarzenia, które miało miejsce na terenie boiska przy Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych. Uczeń szkoły został pobity przez 3 napastników, którzy nie byli uczniami szkoły!

W związku z zaistniałą sytuacją, Dyrektor szkoły wydał stosowne oświadczenie:

Dnia 28.11.2022r. w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, podczas przerwy na szkolnym boisku – siłowni zewnętrznej doszło do tragicznego zdarzenia. Uczeń mojej szkoły został brutalnie pobity przez 3 napastników, nie będących uczniami ZSCHiE.

Napastnicy weszli na teren boisk szkolnych, ponieważ boiska zewnętrzne są dostępne dla innych użytkowników. Szkoła mimo ogrodzenia udostępnia wejście na teren boisk okolicznym mieszkańcom (zgodnie z samorządową polityką integracji i efektywnego wykorzystywania sportowych obiektów). Napastnicy, po dokonaniu bestialskiego pobicia natychmiast uciekli. Młodzież ZSCHiE zachowała się odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami, które są znane uczniom – tj.: uczeń próbował stanąć w obronie pobitego, inni uczniowie podzielili się i każdy pobiegł po pomoc do pielęgniarki, wicedyrektora, sekretariatu, nauczyciela dyżurującego, wychowawcy. Natychmiast zadzwoniono po pogotowie i policję, zawiadomiono rodziców ucznia. Na miejscu uczniowie udzielili pierwszej pomocy- położyli ucznia w pozycji bocznej, zdjęli pobite okulary, a pielęgniarka szkolna udzieliła dalszej pomocy medycznej do momentu pojawienia się służb ratunkowych. Błyskawicznie pojawiła się również policja, która na miejscu przesłuchała świadków i zabezpieczała ślady a szkoła udostępniła monitoring. Świadkowie zdarzenia udzielili informacji, które przyczyniły się do szybkiego ujęcia sprawców przez policję. Poszkodowany został zabrany przez pogotowie w obecności pedagoga szkolnego, a rodzice dojechali najszybciej jak mogli do szpitala, gdzie przejęli opiekę nad synem.

Tego samego dnia zwołano radę pedagogiczną, na której między innymi, omówiono dalsze działania po tym zajściu: wszyscy wychowawcy na swoich lekcjach wychowawczych omówią zdarzenie pod kątem zachowania odpowiednich postaw, przypomną procedury, pochwalą działania młodzieży i zwrócą uwagę na zjawisko przemocy oraz bycia świadkiem takiej przemocy. Do dyspozycji będą mieli przygotowaną przez pedagoga prezentację dotyczącą zjawiska przemocy oraz konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Wychowawca przez cały czas pozostawał w kontakcie z rodzicami poszkodowanego, zaproponowano rodzicom wszelką pomoc, w tym psychologiczną i związaną z kontaktem z ubezpieczycielem. Rodzice wyrazili wdzięczność, że to zdarzenie miało miejsce na terenie boisk szkolnych, gdyż dzięki temu została uczniowi udzielona natychmiastowa i profesjonalna pomoc. Wychowawca tego samego dnia przeprowadził rozmowę wspierającą z klasą i zapewnił uczniów o tym, że mogą liczyć na pomoc dorosłych w każdej sprawie. W dniach następnych była przeprowadzona kolejna lekcja z uczniami w tej klasie, wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą. Do rodziców została wysłana informacja o naszych działaniach i zapewniająca o wsparciu, jakie mogą uzyskać na terenie szkoły.

W innych działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, szkoła akurat w ramach obchodów Kampanii Społecznej przeciw przemocy 05.12.2022r będzie gościć przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy oraz policjanta, który przybliży konsekwencje używania przemocy wobec innych. W tym samym tygodniu mamy zaplanowane spotkania uczniów z pracownikami straży miejskiej oraz policją, którzy przybliżą konsekwencje cywilno-prawne nieletnim, także w sytuacji przemocy mającej miejsce w Internecie.

Uczniowie, którzy wykazali się obywatelską postawą i zareagowali w prawidłowy sposób zostali docenieni w postaci pochwały dyrektora.

Pragnę zauważyć, że to uczeń naszej szkoły został napadnięty i jest ofiarą brutalnego pobicia. Nie mniej, w mediach można było przeczytać krzywdzące informacje sugerujące, jakoby w naszej szkole uczniowie rozwiązywali swoje konflikty poprzez bójki i napady. Również sugerowano, że szkoła nie zapewnia bezpieczeństwa i tradycyjnie w opiniach pod artykułami obrażano pracowników szkoły oraz uczniów przywołując niesprawiedliwe stereotypy o młodzieży oraz o szkole. Tymczasem młodzież mojej szkoły wykazała się niezwykle dojrzałą postawą, nie dała się sprowokować napastnikom spoza szkoły, natychmiast udzieliła pomocy, wezwała pracowników szkoły i służby oraz brała efektywnie udział w dalszych procedurach związanych z wyjaśnianiem sprawy.

Taką odpowiedzialną, konstruktywną, empatyczną postawę jako dorośli staramy się w nich zaszczepiać. Smutne jest to, że inni dorośli, nie znając kontekstu i nie sprawdzając faktów w stereotypowy sposób medialnie nagłaśniają sprawę.

Zasmucające jest także, że przedstawiciele mediów bez pozwolenia i uprzedzenia wchodzą na teren szkoły i samowolnie nagrywają materiał, potrzebny do przekazania w sensacyjny sposób informacji. Można było zaobserwować, jak media kopiowały od siebie informacje, powielając niezgodne ze stanem faktycznym informacje. Część mediów dementowała pierwsze nieprawdziwe informacje, część niestety nie.

Tymczasem wrażenie pozostaje, że w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni źle się dzieje: uczniowie się tam biją a nauczyciele nie reagują.

Jako dyrektor, pozostaję bezsilna wobec takich praktyk, cierpi na tym nasz starannie od lat wypracowywany pozytywny wizerunek, który obecnie, wydaje się być niszczony.

To nie młodzież z ZSCHiE, w tym wypadku, jest sprawcą przemocy- młodzież ZSCHiE potrafi się odpowiedzialnie i właściwie zachować, z czego jako dyrektor jestem dumna.

Dorota Kotwicka,

Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni