Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku

0
460

Przy Sejmiku Województwa Pomorskiego powstanie jego młodzieżowy odpowiednik.

Decyzję o tym podjęto w poniedziałek, 25 lipca podczas sesji sejmiku. W skład organu wejdą młodzi ludzie w wieku licealnym z całego regionu. Zatem swoje kandydatury będą mogli zgłaszać również gdynianie.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego będzie organem inicjatywnym, wnioskodawczym oraz konsultacyjno-doradczym dla innych organów samorządu województwa. Zasiądzie w nim 33 młodych radnych z całego regionu. Celem działań młodzieżowego sejmiku będzie rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Rozpoczęcie naboru do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego zostanie ogłoszony w ciągu 30 dni od dnia wejścia uchwały w życie. Jednak młodzi ludzie z Gdyni oraz regionu już teraz mogą zainteresować się tą inicjatywą.

Kandydatem na radnego będzie mógł zostać mieszkaniec województwa pomorskiego w wieku od 15 do 19 lat, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej. Osoby aplikujące do sejmiku będą musiały zdobyć rekomendację młodzieżowej rady gminy, samorządu uczniowskiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą.

Nadesłane kandydatury oceniać będzie specjalna komisja. W jej skład wejdzie 3 radnych województwa, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz marszałka województwa. Ostateczną listę radnych młodzieżowego sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego. Młodzi radni wybierani będą na jednoroczną kadencję, która rozpocznie się 1 października.

W trakcie jej trwania radni obradować będą na sesjach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na pół roku. Inicjatywa uchwałodawcza przysługiwać będzie przewodniczącemu sejmiku, grupie co najmniej 5 radnych oraz komisjom. Te z kolei będą działać analogicznie do sejmiku województwa.

Młodzieżowy Sejmik Województwa będzie mógł wydawać opinie prezentujące stanowisko czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań. Organ będzie miał także możliwośc kierować wnioski do Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Młodzieżowemu sejmikowi przysługiwać będzie także prawo przedstawiać organom samorządu województwa opinie o projektach uchwał dotyczących młodzieży.

Oprac. Martyna Rodzik