Zmiany w terminach rekrutacji

0
774

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 zmieniono terminy rekrutacji do klas I, sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i klas dwujęzycznych.

Podstawowe zmiany w terminach rekrutacji do szkół podstawowych:
1. Zostaje wydłużony termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznego aż do 29 maja.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej będzie się odbywać od 22 do 23 czerwca.
3. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych odbędzie się 24 czerwca.
4. Zmianie ulegają również terminy ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, terminy składania potwierdzenia woli, terminy ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych oraz terminy rekrutacji uzupełniającej.

Oprac. Krzysiek Marecki