Zmiany w harmonogramie BO2022

0
263

Ważna zmiana w harmonogramie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wydłużony został etap rozpatrywania odwołań i wyników analizy merytorycznej, którą przeprowadziły jednostki i wydziały Urzędu Miasta. Oznacza to, że ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy w drugiej połowie sierpnia. Zmiana ta nie będzie mieć wpływu na termin tegorocznego głosowania.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych pod głosowanie planowane było na połowę lipca. Zarządzeniem Prezydenta Wojciecha Szczurka, termin ten został przesunięty do 19 sierpnia. Zmiana ta pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie wyników weryfikacji projektów oraz dyskusję nad złożonymi odwołaniami od negatywnej oceny.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Najpierw odwołania analizowali członkowie Rady ds. BO, a teraz analizować je będzie Prezydent Miasta. Ze względu na różnorodność zagadnień oraz stopień skomplikowania, zdecydowaliśmy się na wydłużenie czasu rozpatrywania odwołań. To będzie też dobry moment na zapoznanie się z wynikami analizy merytorycznej pozostałych złożonych projektów. Jesteśmy pewni, że dzięki temu pod głosowanie trafią wszystkie projekty, które mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w mieście, a także są możliwe do realizacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zmiany w terminie ogłoszenia ostatecznych list projektów przyjętych pod głosowanie nie będą mieć jednak wpływu na termin głosowania – to odbędzie się w dniach 5-19 września.
Przypomnijmy, że w tym roku do rozdysponowania przez mieszkańców jest ponad 11 mln złotych, a wyniki głosowania poznamy do 23 września.

Realizacja projektów, które zwyciężą w tym głosowaniu, będzie mogła rozpocząć się w roku 2023 – czyli kolejnym roku budżetowym. Każdy, kto chce zapoznać się ze stanem realizacji projektów zwycięskich w poprzednich edycjach, może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Oprac. Mateusz Kalinowski