Zielony pomysł na miasto 🗓

0
549

UrbanLab Gdynia zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w działaniach związanych z testowaniem miejskiej mikroinnowacji społecznej „Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie”, która została wyłoniona w naborze „Pomysłów na Miasto” w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.

 

W ramach działań pilotażowych zapraszamy do udziału w intensywnym „zielonym mini-kursie” wyposażającym w wiedzę na temat możliwości wspólnego, sąsiedzkiego dbania o zieleń na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. W programie planowe jest 6 zajęć w różnych obszarach tematycznych, w tym m.in.:

  • ogrody naturalne (niskobudżetowe, ekologiczne, z kompostownikiem),
  • uprawa roślin przyblokowych (jadalnych, sezonowych),
  • obszary współpracy sąsiedzkiej/lokalnej na terenach zielonych,
  • kompetencje liderskie i dialog z lokalną społecznością,
  • dofinansowanie zielonych inwestycji (ogrody deszczowe na posesjach, wymiana pieców węglowych, fotowoltaika),
  • spacer badawczy (w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią Covid-19).

Zajęcia dyskusyjno-warsztatowe z ekspertami odbędą się online na platformie do wideokonferencji ZOOM w kameralnej grupie umożliwiających swobodną wymianę doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i potrzeb uczestników i uczestniczek. Spotkania planowane są na przełom kwietnia i maja, wstępnie czwartki w przedziale czasowym 17:00-19:30 (potencjalny spacer badawczy – wybrana sobota, w ciągu dnia). Kurs stanowi całość nie ma możliwości udziału w pojedynczych spotkaniach.

Osoby zainteresowane udziałem „zielonym mini-kursie” prosimy o przesyłanie zgłoszeń z imieniem, nazwiskiem i emailem kontaktowym do 12.04.2021 na adres email urbanlab@lis.gdynia.pl z dopiskiem „Zielony kurs”. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w działaniach pilotażowych wiąże się z koniecznością zgody na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolną zgodą na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem w kursie online (wypełnienie i przesłanie skanów dokumentów załączonych poniżej).

Działania pilotażowe dot. pomysłu na mikroinnowację miejską „Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie” wyłonionego w naborze „Pomysłów na Miasto” UrbanLab Gdynia w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście są częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Oprac. Amelia Bielska

Scheduled miasto