Zdrowie psychiczne najmłodszych mieszkańców

0
746

Coraz więcej młodych ludzi boryka się z problemami natury psychicznej.

W celu zapewnienia im jak najlepszej opieki oraz zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy i wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego gdyński samorząd zakupił świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży. Działania będą prowadzone do 13 grudnia br.

Zakres świadczeń dla dzieci i młodzieży:
– porada lekarska diagnostyczna – porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy,
– porada lekarska terapeutyczna – porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego,
– sesja wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub grupę od 2 do 6 osób, kierowane do świadczeniobiorców, ich rodzin lub innych osób stanowiących dla nich oparcie społeczne.

Wystąpienie u dzieci objawów, których wcześniej nie obserwowano powinno być sygnałem ostrzegawczym dla rodziców i znakiem, że należy udać się do specjalisty. Może to być np. wycofanie, przez które dziecko przestaje realizować obowiązek szkolny i nie udziela się towarzysko. Wśród zachowań, które powinny zwrócić uwagę rodziców można również wymienić m.in. chwiejność nastroju, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe, a także problemy z koncentracją lub pamięcią. Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zwrócić się o profesjonalną pomoc.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Zdrowia Psychicznego telefonicznie lub osobiście w placówce przy ul. Traugutta 9.

Oprac, Krzysiek Marecki