Zdalna nauka jeszcze przez miesiąc!

0
717

Znamy terminy przeprowadzenia egzaminów maturalnego i ósmoklasisty. Jednocześnie do 24 maja przedłużono zawieszenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Tegoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty zostały przełożone na późniejszy termin. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nowe daty ich przeprowadzenia zapowiedziano z odpowiednim wyprzedzeniem.  Harmonogram wygląda następująco:

8-29 czerwca: egzaminy maturalne
Tegoroczne matury odbędą się w zmienionej formule – przeprowadzana będzie jedynie część pisemna, z pominięciem egzaminów ustnych. 8 czerwca abiturienci przystąpią do matury z języka polskiego, w dalszych dniach odbędą się egzaminy z kolejnych przedmiotów. Przystępujący do matury mieliby poznać swoje wyniki do 11 sierpnia.

16-18 czerwca: egzamin ósmoklasisty
Uczniowie klas ósmych wyniki swoich testów mieliby poznać do końca lipca.

22 czerwca – 9 lipca: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

17-28 sierpnia: egzamin zawodowy

Jednocześnie podczas konferencji poinformowano, że zawieszenie zajęć dydaktycznych zostaje przedłużone do 24 maja. Zasada ta dotyczy: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i uczelni wyższych.

Oprac. Krzysiek Marecki