Zbierajmy deszczówkę!

0
352

Mała retencja, czyli przydomowe inwestycje służące do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych, to obecnie bardzo ważny temat.

Prawidłowa cyrkulacja wody w mieście jest bowiem kluczowa dla zachowania zrównoważonego klimatu. Zbierając wodę opadową, zwiększamy zasoby wód podziemnych i w konsekwencji sprawiamy, że miasto staje się bardziej odporne na susze. Zmniejsza się też ryzyko występowania upałów, wysp ciepła czy lokalnych podtopień. Nie bez znaczenia są również realne oszczędności w budżetach domowych. Zbierając deszczówkę, znacznie ograniczamy zużycie wody z wodociągów.

Gdynia zachęca mieszkańców do zagospodarowywania wód deszczowych na terenie własnych nieruchomości. Teraz można otrzymać dofinansowanie na ten cel. Mowa o dotacji na realizację inwestycji zwiększających mikroretencję w wysokości 80% poniesionych kosztów do kwoty nawet 10 000 zł. Mogą sie o nią ubiegać osoby fizyczne i prawne, w tym spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gdyni.

Inwestycje, które podlegają dofinansowaniu z Urzędu Miasta Gdyni, to:

  • ogrody deszczowe w pojemniku lub w gruncie,
  • urządzenia retencyjno-rozsączające,
  • oczka wodne o charakterze retencyjnym oraz otwarte zbiorniki retencyjne i retencyjno-filtracyjne,
  • zamknięte systemy ogrodowe na wodę deszczową (zbiorniki naziemne i podziemne),
  • nawierzchnie przepuszczalne ścieżek i podjazdów.Więcej informacji oraz dokumenty, w tym wzór wniosku i opis wymaganych załączników, znajdują się tutaj.

Oprac. Mateusz Kalinowski