Wymiennikownia zawiesza działalność

0
946

Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia zawiesza swoją stacjonarną działalność do 27 grudnia

W ostatnich dniach ubiegłego tygodnia weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które wprowadza kolejne obostrzenia.

Dostosowując się do nowych wytycznych, jesteśmy zmuszeni do zawieszenia stacjonarnych zajęć w lubianej przez młodzież Wymiennikowni. To szczególny czas, gdzie bezpieczeństwo i odpowiedzialność są najważniejsze – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wierzę, ze młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w zajęciach, rozumie powagę sytuacji i że tak jak wiosną znajdzie swoją tymczasową przestrzeń w kanałach internetowych.

Animatorzy zapraszają do działań w formie online – Wymiennikownia nie będzie działać stacjonarnie do 27 grudnia 2020 roku

Od września w Centrach Sąsiedzkich działających w gdyńskich Przystaniach – Lipowa 15, Chylońska 237, Opata Hackiego 33 oraz Śmidowicza49 – zawieszone są zajęcia integrujące mieszkańców. Z zachowaniem reżimu sanitarnego kontynuowane będą natomiast działania w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym. To m.in. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę (inkubator innowacji) czy Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni.

Oprac. Paweł Musiał