Wnioski o stypendium szkolne

0
856

Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. O stypendium szkolne będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Zasiłek szkolny przysługiwać będzie uczniom, którzy tylko chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.

 

Wnioski o obie formy wsparcia można pobrać na stronie MOPS-u oraz w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, pokój 1 i 22 ), a także w każdym Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ( tu także należy je dostarczyć). W przypadku stypendium szkolnego wniosek należy złożyć w okresie od 1 do 15 września, a w przypadku zasiłku szkolnego – w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Więcej informacji na www.mopsgdynia.pl

Oprac. Paweł Musiał