Wnioski o dodatek osłonowy

0
513

Przypominamy, że od stycznia osoby o niskich dochodach mogą się ubiegać o wypłatę dodatku osłonowego.

To specjalne świadczenie, które ma częściowo zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej, gazu czy żywności. Do tej pory w Gdyni dzięki tej formie wsparcia dodatkowe środki popłynęły do 3 553 gospodarstw domowych. Nabór wniosków o dodatek osłonowy trwa do 31 października.

Dodatek osłonowy to jeden z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie przysługuje osobom o niskich dochodach. Dodatkowe pieniądze mają pomóc w zrównoważeniu domowych budżetów, które zostały nadszarpnięte przez podwyżki cen prądu, gazu czy żywności.

O tę formę wsparcia można się ubiegać od stycznia. Do tej pory do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęło 6 571 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego (stan na 27.04.2022). Część gdynian już otrzymała należne środki. Świadczenie zasiliło jak dotąd budżety 3 553 gospodarstw domowych w naszym mieście.

Warto jednak przypomnieć, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października. O wysokości świadczenia decyduje kryterium dochodowe oraz źródło ciepła, z jakiego korzysta się w danym gospodarstwie domowym.

Dla kogo dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy mogą ubiegać się osoby, których dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają:

 • w gospodarstwie jednoosobowym – 2100 zł netto,
 • w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł netto (na osobę).

Podstawę ustalenia prawa do dodatku osłonowego stanowią dochody uzyskane w 2020 roku przez wszystkie osoby tworzące dane gospodarstwo domowe – dotyczy to wniosków złożonych do 31 lipca. W przypadku wniosków złożonych między 1 sierpnia a 31 października liczą się dochody uzyskane przez te osoby w 2021 roku.

Obowiązuje tzw. „zasada złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota dodatków osłonowych będzie zatem wynosić 20 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do urzędu gminy. W Gdyni ich obsługą zajmuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Druk można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Dodatek osłonowy” lub w budynkach Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 i al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Uwaga: Wnioski złożone po 31 października nie zostaną rozpatrzone. Wnioski można składać:

 • elektronicznie – na platformie ePUAP (wymaga to posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego),
 • pocztą – wysyłając dokumenty na adres: Urzęd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych ul. 10 Lutego 24, Gdynia,
 • do wrzutni na dokumenty w budynkach Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 i al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (wniosek należy włożyć do koperty, a na kopercie napisać – DODATEK OSŁONOWY).

We wniosku warto podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wysokość dodatku osłonowego

Na wysokość dodatku osłonowego wpływają: liczba osób tworzących gospodarstwo domowe i wysokość ich dochodów oraz główne źródło ciepła, z jakiego korzysta się do ogrzewania domu lub mieszkania. W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa czy piec kaflowy na paliwo stałe dodatek przysługuje w wyższej kwocie (jeśli dane urządzenie jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi). Powyższe źródło musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł rocznie,
 • gospodarstwo dwu- lub trzyosobowe – 600 zł rocznie,
 • gospodarstwo cztero- lub pięcioosobowe – 850 zł rocznie,
 • gospodarstwo liczące co najmniej 6 osób – 1150 zł rocznie.

Wysokość dodatku osłonowego w przypadku, gdy główne źródło ciepła w domu lub mieszkaniu jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 500 zł rocznie,
 • gospodarstwo dwu- lub trzyosobowe – 750 zł rocznie,
 • gospodarstwo cztero- lub pięcioosobowe – 1062,50 zł rocznie,
 • gospodarstwo liczące co najmniej 6 osób –1437,50 zł rocznie.

W przypadku wniosków złożonych między 1 lutego a 31 października świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 2 grudnia.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego i składania wniosków o to świadczenie udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. (58) 668-85-57, (58) 668-85-86, (58) 668-85-70 lub (58) 668-85-92.

Oprac. Mateusz Kalinowski