Wiktoria Wiktorii

0
736

Uczennica Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych zwyciężyła w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Żywe obrazy”

Wiktoria Kurgan zajęła pierwsze miejsce w kategorii portret, za pracę wzorowaną na „Autoportrecie z warkoczem” Fridy Kahlo. Organizatorem wydarzenia było Grajewskie Centrum Kultury, do którego wpłynęło 60 prac z całej Polski, z których 53 spełniło wymogi formalne i zostało poddanych ocenie końcowej. Jury w składzie: dr Tomasz Dudziński, Klaudia Graboń, Sandra Skorupa, Marlena Tarasewicz, Maciej Domitrz uznało pracę Wiktorii za najlepszą w swojej kategorii.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie fotografii odtwarzającej jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa. Głównymi celami konkursu było upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki przez nowoczesną prezentację korespondującą z postępem technicznym; rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego; wspieranie pasji i uzdolnień młodzieży.

Źródło: strona GCK Grajewo

Oprac. Krzysiek Marecki