Weź zagłosuj 🗓

0
1249

Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Weź udział w konkursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli! Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być kampania w mediach społecznościowych lub akcja przeprowadzona w „realu”, np. flash mob, debata, happening itp. Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:
· jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
· jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody, w kategorii „inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”: 3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.

W kategorii „inicjatywa przygotowana przez zespół” 6 równorzędnych nagród w postaci 2-dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego. Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/wezzaglosuj. Na zgłoszenie organizatorzy czekają do 28 maja 2019 r.

Oprac. Marcin Kieleński

Scheduled lifehacki