Warsztaty edukacyjne

0
877

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zaprasza szkoły na warsztaty ekologiczne dla uczniów.

Firma od wielu lat angażuje się w działania proekologiczne i projekty promujące ochronę środowiska naturalnego. Jedną z najciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanej przez Spółkę są terenowe warsztaty przeznaczone dla dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz studentów. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Wyjazdy organizowane są do miejsc obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. Kontakt: biuro@pewik.gdynia.pl lub tel.: 58 668 73 11.

Oprac. Krzysiek Marecki