Uproszczone zasady płatnego postoju

0
383

29 marca zaczną obowiązywać zmiany w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania w Gdyni. Natomiast wnioski o nadanie identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego parkowania w niedziele, będą przyjmowane w kwietniu.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 29 marca br.:

  • Zmniejszenie liczby stref do dwóch – pozostanie Strefa Śródmiejska (niebieska), a pozostałe połączone zostaną w Strefę Płatnego Parkowania (żółta, potocznie zwana „dzielnicową”);
  • Abonament mieszkańca upoważniać będzie do parkowania do 300 metrów od miejsca zamieszkania (niezależnie od granic strefy);
  • Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosić będzie 150 zł (dotychczas wynosiła 200 zł z możliwością obniżenia do 150 w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni);
  • Zgodnie z wnioskami mieszkańców Strefa Płatnego Parkowania na Wzgórzu Św. Maksymiliana zostanie rozszerzona o drogę publiczną o nazwie: Batalionów Chłopskich.
    Wniesienie opłaty w droższej strefie (niebieskiej) upoważniać będzie do postoju w tańszej strefie (żółtej);

Bezpłatne parkowanie w niedziele będzie możliwe jedynie z Identyfikatorem Mieszkańca Gdyni. Obecnie wdrażany jest system przyjmowania wniosków i nadawania identyfikatorów. Wnioski od mieszkańców zaczniemy przyjmować w kwietniu, bezpłatny postój w niedziele dla posiadaczy identyfikatorów wejdzie w życie w drugiej połowie maja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni.

Identyfikator Mieszkańca Gdyni (nadawany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) umożliwi bezpłatne parkowanie w niedziele (dla posiadaczy pojazdów zameldowanych i opłacających PIT w Gdyni).

Przy wnioskowaniu o identyfikator mieszkaniec będzie musiał okazać dokument potwierdzający formę własności pojazdu: własność, leasing, umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia (Umowa użyczenia pojazdu jest spisywania bezpłatnie między właścicielem samochodu a osobą, która chce go użytkować) oraz potwierdzić rozliczanie podatku w Gdyni.

W związku z tym, że wielu mieszkańców Gdyni korzysta z pojazdu na postawie umowy użyczenia i jest to najczęściej jedyny pojazd pozostający w ich dyspozycji, przyznano takim osobom prawo do zakupu preferencyjnego abonamentu dla mieszkańców na taki pojazd przy spełnieniu pozostałych warunków (zameldowanie oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT) w Gdyni).

Przypomnijmy, że do dyspozycji kierowców wciąż pozostają parkingi bezpłatne – jednym z najpopularniejszych rozwiązań, z którego można korzystać wybierając się do Śródmieścia Gdyni, jest darmowy parking mieszczący się pomiędzy Gdynia Areną a Centrum Handlowym Riviera.

Oprac. Mateusz Kalinowski