Uczniowski Budżet Obywatelski

0
353

Młodzi mieszkańcy Gdyni mają mnóstwo pomysłów na to, jak uatrakcyjnić swoje najbliższe otoczenia – szkołę.

Dzięki Uczniowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mogą przedstawić je szerszemu gronu odbiorców, a później, wcielić w życie!

Pomysł na projekt, jakim jest Uczniowski Budżet Obywatelski, narodził się w ramach ogólnoświatowej platformy „Zwolnieni z Teorii”, której głównym zadaniem jest stworzenie projektu społecznego. Troje młodych mieszkańców Gdyni postanowiło przenieść na szkolny grunt założenia Budżetu Obywatelskiego.

W ramach działania UBO uczniowie placówki sami określają swoje potrzeby. Te mogą być związane np. z doposażeniem szkoły o potrzebny, zdaniem uczniów, sprzęt, czy stworzeniem dodatkowych zajęć. Po określeniu potrzeby, kolejny krok to napisanie i złożenie wniosku, a następnie promowanie go wśród koleżanek i kolegów oraz jednoczesne zachęcanie do poparcia danego projektu.

Kolejny etap, już po uzyskaniu odpowiedniej liczby głosów poparcia, to złożenie projektu do szkolnej komisji. Ta zajmie się weryfikacją wniosku. Kto zasiada w komisji? Dyrektor placówki, nauczyciele oraz przedstawiciel uczniów. Co dalej? Pomyślna weryfikacja oznacza dopuszczenie projektu do oficjalnego głosowania. Na tym etapie ważne jest także zachęcanie kolegów i koleżanek do głosowania.

Warto podkreślić, że pulę środków, które zostałyby rozdysponowane na uczniowskie projekty, ustala dyrekcja konkretnej placówki, ale pomysłodawcy projektu nie wykluczają także scenariusza, według którego uczniowie będą „dorzucać się” do wspólnej skarbonki UBO. – W tym roku, ze względu na pandemię, nie udało nam się tego zorganizować, ale chcielibyśmy, w kolejnych latach spróbować współpracy z rozmaitymi organizacjami – wyjaśnia jeden z pomysłodawców UBO.

Jak miałaby wyglądać taka współpraca? Uczniowie danej placówki angażujący się w działania organizacji, czy fundacji, mogliby liczyć na wsparcie w ramach dopłaty do Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w szkole, do której uczęszczają.

Obecnie Uczniowski Budżet Obywatelski zyskał aprobatę dwóch placówek w Gdyni: I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 31.

Szkolny Budżet Obywatelski w Społecznej Jedynce

Warto podkreślić, że narzędzie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego będzie w tym roku działać również w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej mieszczącej się na Witominie. Pod koniec ubiegłego roku zespół pedagogów przygotował i przetestował szereg narzędzi, które mają najpierw przygotować uczniów do uczestnictwa w procesie.

W przypadku Społecznej Jedynki działania zaczną się od początku marca, gdy wszyscy uczniowie poznają projekt Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, a następnie przystąpią do zgłaszania projektów i ich wyboru do realizacji na terenie szkoły.

Oprac. Martyna Rodzik