Uczniowie na straży energii

0
908

Nauczą się ekologicznych nawyków i przeniosą je na szkolny grunt. Zadbają też o efektywne zużycie energii, a w swoich klasach wprowadzą dobre nawyki w tym zakresie.

Uczniowie z dziesięciu gdyńskich podstawówek zostaną Strażnikami Energii. Będą szukali rozwiązań, żeby oszczędzać prąd i ogrzewanie w budynku, aby w ten sposób zmniejszyć wydatki szkoły. Połowa zaoszczędzonej kwoty wróci do placówki w formie pieniężnej i zostanie przeznaczona na potrzeby uczniów. Strażnicy Energii to projekt, który Gdynia realizuje wraz z firmą Dalkia. W piątek, 13 września w gdyńskim magistracie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie.

Celem projektu jest promocja racjonalnego wykorzystania energii i podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w kwestii odpowiedzialności za klimat. Uczniowie dowiadują się dzięki temu, że drobne działania mają znaczenie. Podczas uczestnictwa w akcji mają oni nauczyć się szanować energię, a dobre nawyki i zdobytą wiedzę przenieść również do rodzinnego domu. Z drugiej strony chodzi też o zwrócenie ich uwagi na ochronę środowiska i pokazanie czystej oszczędności, która wynika z wprowadzania prostych energetycznych rozwiązań.

W roku szkolnym 2019/2020 w akcji Strażnicy Energii weźmie udział dziesięć gdyńskich szkół podstawowych: nr 817202326 (budynek przy ul. Wolności 25 oraz przy ul. Tatrzańskiej 40), 2939 40 (budynek przy ul. Rozewskiej 33 i przy ul. Gospodarskiej 1). W jego ramach nauczyciele i uczniowie z tych placówek powołają zespoły ds. energii, tzw. strażników energii. Zbadają oni, w jaki sposób wykorzystywana jest energia w budynkach szkolnych, wdrożą programy jej oszczędzania i przeprowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną dla szkolnej społeczności. Uczniowie przekonają się, że na ochronę środowiska i oszczędności  przekładają się proste działania, takie jak utrzymywanie właściwej temperatury i poprawne wietrzenie pomieszczeń, energooszczędne oświetlanie, a także zmiana codziennych nawyków. Zadaniem  zespołów będzie też opracowywanie kwartalnych raportów. Pokażą one, czy przyjęte przez nich rozwiązania przyniosły oszczędności energii elektrycznej i cieplnej i w jakim wymiarze.  Raporty trafią są do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Urzędnicy, wraz z przedstawicielami Dalkii Polska, policzą oszczędności osiągnięte przez poszczególne szkoły. Połowa zaoszczędzonej kwoty wróci do placówek i zostanie przeznaczona na ich bieżące potrzeby.

Jesienią 2018 roku Gdynia i Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie. Celem jest optymalizacja zużycia energii, ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji dwutlenku węgla z budynków w Gdyni. Obejmuje ona analizę energetyczną publicznych obiektów gminnych i miejskich, wytypowanie obiektów do modernizacji wraz z określeniem jej zakresu oraz optymalizację efektywności energetycznej dla obiektów istniejących i planowanych. Gdynia stawia sobie ambitny cel poprawy efektywności energetycznej obiektów średnio o 20-30%. Dzisiejsze porozumienie jest kontynuacją podjętych działań.

Strażnicy Energii to kontynuacja projektu, który w poprzednich latach odbywał się w Gdyni pod nazwą „Każdy WAT na wagę złota”. W ostatnich dwóch latach edukacja energetyczna przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii w gdyńskich szkołach o 652142 kWh. Dzięki aktywności uczniów, udało się zaoszczędzić niemal 200 tysięcy złotych. Zaoszczędzona energia pozwoliła również uniknąć emisji 168,71 ton dwutlenku węgla do powietrza.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Krzysiek Marecki