Tydzień z Internetem

0
1205

W ramach międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem” w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Jezuitów zostały przeprowadzone warsztaty dla klasy II LO.

Celem zajęć było poszerzenie świadomości na temat informacji, rozwój umiejętności oceny ich prawdziwości, kształtowanie postawy krytycznej wobec informacji, które do nas docierają z różnych źródeł. Na początku zajęć uczniowie otrzymali zadanie, w którym mieli ocenić (najpierw po samym tytule, później po leadzie) prawdziwość danego artykułu. Rozmawiali o tym, czym są fake newsy, jakie są ich rodzaje, jakie negatywne skutki ze sobą niosą i w jakim celu są stosowane. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy, każda otrzymała fragment artykułu. Zadanie członków grup była ocena artykułów pod względem rzetelności i prawdziwości informacji i wskazanie fragmentów, które to potwierdzają lub zaprzeczają. Każda grupa referowała wyniki swojej pracy. Następnie uczniowie mieli ocenić, czy informacje w filmiku przygotowanym przez znanego youtubera są prawdziwe czy też nie. Podsumowując zajęcia, wymieniano elementy, które mogą wskazywać na wiarygodność informacji. 

Oprac. Alicja Skrzyniarz – bibliotekarka