Spis Powszechny

0
680

Od dzisiaj można spisać się samodzielnie przez internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

 

Jest on organizowany raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny, a za jego realizację odpowiadają również gminy. W dniu inauguracji spisu odbędzie się konferencja z udziałem prezesa GUS. Wersję demo aplikacji spisowej można już testować.

1 kwietnia o godz. 11.00 poznamy kluczowe informacje dotyczące tegorocznego spisu powszechnego. Przedstawi je na konferencji online Dominik Rozkrut, prezes GUS i jednocześnie Generalny Komisarz Spisowy. Transmisję będzie można zobaczyć na stronie NSP.

NSP 2021 potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Obowiązek jego przeprowadzenia spoczywa na prezesie GUS i wynika z Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, obywatele muszą wziąć w nim udział. Co ważne, obowiązek realizacji spisów nakłada również na kraje członkowskie Unia Europejska.

Obowiązkową formą udziału w NSP jest samospis internetowy poprzez interaktywną aplikację, która na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła.

Dla osób, które mają problem z dostępem do internetu, przewidziano metody uzupełniające – spis telefoniczny lub bezpośredni – oba przeprowadza rachmistrz spisowy. Forma bezpośrednia będzie jednak uzależniona od unormowania się sytuacji pandemicznej.

Ważne, by na pytania udzielać szczerych odpowiedzi, zgodnie z prawdą i z samym sobą, tak aby obraz Polski 2021 był prawdziwy. Zebrane dane o warunkach mieszkaniowych, relacjach rodzinnych, narodowości i wyznaniu utrwalą ten obraz na kolejne 10 lat i wpłyną na kształt rozwoju i relacji społecznych. Dzięki ich analizie będzie wiadomo np. ile pieniędzy przeznaczyć w poszczególnych gminach na szkolnictwo, a ile na domy pomocy społecznej, gdzie budować przedszkola, a gdzie szpitale. Jakie decyzje i plany rozwojowe podejmują na podstawie danych z NSP ministerstwa, instytucje i inne podmioty, możemy przeczytać na stronie spisu. Chcesz się liczyć? Policz się sam!

Oprac. Amelia Bielska